יוזפוביץ, קופל - יוסף, מרטין

jo
יוזפוביץ, Jozefowitz, Josefowitz,קופל.
היה רבה של פוגיר,Pagiari, שבליטא. נרצח בידי ליטאים בסתיו 1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 449;

יוזפסברג, Josefsberg, Jozefsberg,שלמה.
נולד בתר"ל,1870. מתר"ס,1900, בערך היה דיין ומו"ץ ברודקי-רידיק Rudki, Ridik, שעל יד לבוב. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 196-195;

יולס (יאָלעס),Yules Joles,Yoles,,אברהם יעקב, בן נחום.
היה אדמו"ר בסמבור, Sambor, שבגליציה המזרחית, ומשם עבר לטורקה ע"נ סטרי, nad Stryi Turka, הסמוכה. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 486; טורקה ע"נ סטרי, עמ 90;

יולס, אליהו, בן נחום.
היה אדמו"ר בדרוהוביץ', ,Drohobycz שבגליציה המזרחית, ובפשמישל, Przemyśl, שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 486;

יולס, ישעיה אשר, בן הרב שלום.
נולד בתרנ"ג,1893. מתר"ץ,1930, כיהן כרב בסטארי סמבור-אלטשטאט, Stary Sambor, שבגליציה המזרחית. בימי מלחמת העולם הראשונה נמלט לצ'כיה, וכשחזר לעירו אחרי המלחמה ניהל שם את התלמוד תורה. היה פעיל באגודת ישראל בגליציה, וכתב בעיתונים שלה. זמן מה שימש גם כרב צבאי. כשנכנסו הנאצים לעירו הוא עמד בראש ועד העזרה ליהודי העיר. בניו נתפסו בהברחת מזון ליהודים, ונורו. נספה בזאת חנוכה, טבת תש"ד, 1943.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 379; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ תקג;

יולס, ישעיה אשר הכהן, בן שלום.
נולד בתרנ"ג,1893. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לאנסבאך שבגרמניה. אחר כך חזר לעירו סטרי, Stryj, שבגליציה המזרחית, שבה כיהן קודם לכן כרב. היה בין המארגנים את אגודת ישראל בגליציה המזרחית, והיה חבר בהנהגה הראשית של התנועה בפולין. בתרצ"ו,1936, נתמנה לרב צבאי, ועשה הרבה למען החיילים היהודים ששרתו בצבא הפולני באותו האזור. נספה בסטרי בחנוכה תש"ד, ינואר 1944.
מקורות: אלה אזכרה, ד, עמ 177-172; זיידמן, אישים, עמ 318-313; החסידות מדור לדור, ב, עמ 486; וונדר, ג,עמ 224-228;

יולס, קלונימוס קלמן, בן נחום.
נולד בתר"ם,1880. מילא את מקומו של אביו כאדמו"ר מסמבור, Sambor, שבגליציה המזרחית. נספה בבלז'ץ בחשון תש"ג,1942.
מקורות: וונדר, ג, עמ 230; החסידות מדור לדור, ב, עמ 486; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ג, עמ תרלח;

יוסטמן, Justman, חנוך הניך גד, בן פנחס מנחם מנדל אלעזר.
נולד בתרמ"ד,1884. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לויירושוב, Wieruszów, שבאזור לודז', ואחר כך לצ'נסטוחוב, Częstochowa. שם הקים את ישיבת "שפתי צדיק", על שם אביו. בכסלו תרפ"א,1920, כיהן כאב"ד ואדמו"ר בפילץ, Pilica. ובתרפ"ב, 1922, הוכתר כרבה של העיר. בתרצ"ב,1932, עבר לויילון, .Wieluń בתקופת השואה, כשעירו הופצצה, נמלט ממנה עם רבים מיהודי העיר, ואחרי נדודים בדרכים בא ללודז' ואחר כך לצ'נסטוחוב. כשאחד מחסידיו ביקש להסתיר אותו ערב חיסול הקהילה, הוא סרב, ואמר שכל עוד הוא חי ברצונו לחיות, כיהודי וכאדם, עם כלל ישראל. בערב סוכות תש"ג,1942, גורש לטרבלינקה עם כל בני עירו, ושם נספה.
מקורות: אלפסי, עמ 202; החסידות מדור לדור, ב, עמ 444; ספר זכרון לקהילת ויילון, עמ 119, 124-123; ויירושוב, ספר יזכור, עמ 77-75; ספר צ'נסטוחוב, א, עמ 571 ואילך; אדמו"רים, עמ 101-99; אלה אזכרה, ו, עמ 234-229; פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 426;

יוסטמן, יהושע השל יחזקיהו.
בן חנוך הניך גד (ע"ע). היה רב בלודז'. בזמן המלחמה עשה זמן מה בגטו צ'נסטוחוב, Częstochowa, עם אביו. נספה בטרבלינקה בערב סוכות תש"ג,1942.
מקורות: אדמו"רים, עמ 101; אלה אזכרה, ו, עמ 234-233; ספר צ'נסטוחוב, א, עמ 576;

יוסלביץ,Yoselewitz, Joselewitz ,גוטמן שבתאי.
נולד בתרס"ז,1907. למד בישיבת טלז. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים, עמ רנב;

יוסלביץ, יעקב.
כיהן עם הרב ציפקוביץ' (ע"ע) בוורונוב, Voranava, Werenów, שברוסיה הלבנה. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 306;

יוסף, Joseph,מרטין-מקס.
[1]
נולד בתרל"ט,1879, בווילן, Filhene, Wieleń nad Notecią, שבאזור פוזנן. למד באוניברסיטה של ברלין ובסמינר לרבנים שם. בימי מלחמת העולם הראשונה שירת כרב צבאי ולמד יידיש. כך יכול לדאוג לשבויי המלחמה היהודים שהיו במחנות בסביבות ברלין. כיהן כרב בברלין, לימד בבתי הספר היהודיים בעיר, והושיט סעד רוחני לאסירים היהודים בבית הסוהר בעיר. על אף דעותיו הליברליות היה לו יחס חיובי למסורת היהודית, ואהד את התנועה הציונית. מ-1933 הוא היה עובד המדינה היחיד ששני הוריו היו יהודים, שהנאצים לא פיטרו, והמנהלים של בית הסוהר שבו עבד חסכו ממנו את אי הנעימות של הברכה במועל יד. היתה לו אפשרות לעזוב את גרמניה בעוד מועד, אך הוא לא ניצל אותה. בספטמבר 1943 גורש לאושוויץ.
מקורות: לוונטאל, עמ 86; סינסון, עמ 42;

[1] יוסף מרטין-מקס. לפי לוונטאל: מרטין. לפי סינסון: מקס.