ביינושביץ, קלמן - בלאזר, מנדל

be
ביינושביץ, Beinushewitz,קלמן, בן יחזקאל.
"העילוי מז'ז'מר" נולד בתרמ"ו, 1886, או בתרנ"ג,1893. היה תלמידו המובהק של ה"חפץ חיים". בתרפ"ו,1926, התקבל לרבה של קלם,,Kelm, Kelmė שבליטא. בתחילת המלחמה ברח לוייגאבה, Veigua, הסמוכה. שם נספה באב תש"א, יולי 1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 603; יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 162, 194; אשרי, חורבן ליטע, עמ 313, 314; יהדות ליטא, עמ 33; רבני ליטא, עמ 7;


ביליצקי, Bilicki, Belicki (ביליצקי, בעליצקי(, דב (דוד) צבי.
נולד בתרמ"ב,1882. היה רב בפרוור "נייעס פלאן" שבקובנה. כשכבשו הגרמנים את ליטא נמלט לווילנה ושם נספה.
מקורות: אשרי, חורבן ליטע, עמ 50; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

ביליצקי, יחיאל.
היה רב בווידישוק, Vidishok, Vidiškai, שבליטא. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

ביליצקי (בליצקי), יצחק אריה
כיהן כרב במליאט, Malyat, Molėtai, שבליטא. נספה בספטמבר 1941.
מקורות: יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 29;

ביליצקי (בליצקי), נטע חיים, בן הרב יצחק אריה (ע"ע).
נולד בתרס"ה,1905. מתרצ"ג,1933, כיהן כרבה של מליאט,Malyat, Molėtai, שבליטא. נספה עם בני קהילתו באב תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא,עמ 375; רבני ברית המועצות, 1939-1991; יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 29;

ביליצקי, פנחס.
נולד בתרס"ג,1903. היה מראשי התלמוד תורה בקלם, Kelm, Kelmė, שבליטא. נספה באב תש"א.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רצט;

ביילסקי,Bielski ,יצחק נפתלי.
מייטשעטש, Maytcet, Molchad, רוסיה הלבנה. נספה בשואה.
מקורות: ספר זכרון לקהילת מייטשעטש, עמ 121;

בילֶסקי, Bileski ,הרברט.
נולד בתרס"ט,1909, בברסלאו. בתרצ"ד,1934, התחיל ללמוד שם בבית המדרש לרבנים. בתחילת 1939 התקבל לרב בבויטן, Bytom Odzański, שבאזור פוזנן. בתש"ב,1942, גורש למחנות, ושם נספה.
מקורות: לוונטאל, עמ 185;

בינדיגר, Bindiger ,אלימלך, בן אליעזר.
בתרס"ו,1906, נתמנה לרבה של שיניאווה, Sieniawa, שבגליציה המערבית. אחר כך ישב בדעש, Dés, Dej, שבטרנסילבניה. נספה בשואה. לפי וונדר א, עמ 484 הוא נפטר בתרפ"ה,1925.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 361; חכמי טראנסילוואניה, עמ קי;

בינדיגר, חיים אלעזר, בן אלימלך.
נולד בתר"ם,1880. בשנות השלושים של המאה העשרים היה אב"ד בשיניאווה, Sieniawa, שבגליציה המערבית. נספה בת"ש.
מקורות: וונדר, א, עמ 485; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 361;

בירנבוים,Birenboim, Birenbaum ,יוסף.
היה חתנו של הרב יששכר בלויגרונד מקלווריה ,Kalwaria Zebrzydowska, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא, עמ 331;

בלאזר, Blazer,הרב ד"ר מנדל.
טרנוב,Tarnów. גליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: טרנוב II, עמ 347;