בנייץ, י - בר, ישעיה

be
בנייץ, י.
בין שתי מלחמות העולם כיהן כרב בבולסלאוויץ, Boleslawice, שבאזור לודז'. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לודז' והגליל, עמ 61;

בערגהויער, Berghauer, Berghoier ,אברהם דוד, בן פנחס.
בתרפ"ז,1927, אחרי פטירת אביו,נתמנה לרב ברמברטוב, Rembertów, שבאזור ורשה. הם היו מחסידי אוסטרובצה. הרב בערגהויער עסק רק בלימוד תורה. את הכסף שהגיע לו מן הקהילה קיבלה אשתו, שהשלימה את פרנסתה הדלה ממכירת שמרים ונרות. לא כל בני העיר היו מרוצים מדרכו, ורבים מהם רצו לראות שם רב יותר פעיל. נספה בטרבלינקה באלול תש"ב,1942.
מקורות: רמברטוב, עמ 75-77;

בסר, Beser, Besser,משה, בן יוסף הירש.
וילון, Wieluń. נולד בתרמ"ג,1883. תחילה פתח בעירו "חדר" שהיה ידוע באיכותו, וכשנוסד שם בית הספר "יסודי התורה", הוא שימש בו כמורה ומנהל. בתרצ"ה, 1935, נתמנה כדיין בעיר. עם פרוץ מלחמת העולם השניה הופצצה וילון והרב חנוך יוסטמן שהיה רב העיר, עזב את המקום, נתמנה הרב בסר לרבה של העיר. נספה במחנה חלֶמנו, באלול תש"ב, 1942.
מקורות: ספר זכרון לקהילת ויילוּן, עמ 126;

בעריק, Berik ,אהרן.
היה בגטו וילנה, ושם שכב חולה בשחפת הריאות. נספה בשואה.
מקורות: יחזקאל קרמרמן, מוילנה 'ירושלים דליטא' עד חיפה (להלן: קרמרמן), עמ 106;

בק, Bak, Beck, נפתלי הירץ, בן שלום.
נולד בתרנ"ג,1893. בימי מלחמת העולם הראשונה שהה בהונגריה. בתרפ"ד,1924, התמנה כמו"ץ ואב"ד בלוביצ'ה קרולבסקה, Lubycza Królewska, שבגליציה המזרחית. נספה בתש"ג,1943.
מקורות: וונדר, א, עמ 527; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 296;

בקון, Bakon (באקון), משה.
היה הרב האחרון של ברזניצה, Bereżnica, שבווהלין. נספה באלול תש"ב, 1942.
מקורות: פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 51; אדמו"רים, עמ 230;

בר, Ber (בעער, בער), אליעזר.
נספה בטלז.
מקורות: ליטע, I, עמ 1888;

בר (בער), דוד, בן יששכר דב.
"העילוי מטרנוב". נולד בתר"ל,1870, בטרנוב, Tarnów , באותם הימים היתה בממלכת אוסטרו-הונגריה. השלטונות דרשו ממנו לשרת בצבא, ולכן הוא הבריח את הגבול. אחרי נדודים התיישב בגרבוב, Grabów, שהיתה בתחומי פולין הרוסית, ושם כיהן כרב כעשרים שנה. בתרע"ב,1912, עבר לאוזרקוב, Ozorków, שבאזור לודז'. היה סגן הנשיא של אגודת הרבנים בפולין וחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. היה מחותנו של הרב מנחם זמבה. בימי מלחמת העולם השניה, כשיהודי עירו ברחו או גורשו ממנה, עבר לגטו ורשה, ושם נספה.
מקורות: אוזרקוב, עמ 42-35, זיידמן, יומן, עמ 107, 323; אלה אזכרה, ג, עמ 199-193; פנקס הקהילות,
לודז' והגליל, עמ 43;


בר, יוסף ברוך, בן ישעיה.
מתרצ"ד,1934, היה רב ואדמו"ר. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 301;

בר, יחיאל צבי הירש.
נולד בתרנ"ג,1893. עד השואה היה אב"ד והגבאי של קופת ארץ ישראל בהוסאקוב, ,Hussaków שבגליציה המזרחית. נספה בתש"ג.
מקורות: וונדר, א, עמ 529;

בר, יצחק צבי, בן פנחס אלימלך.
נולד בתר"מ,1880. בימי מלחמת העולם הראשונה נדד לצ'כוסלובקיה, וישב בנייטרה,Nyitra, שבאזור ברטיסלאבה. מצבו שם היה קשה מאד, ואחרי המלחמה חזר לגליציה המזרחית. שם היה רבה של לוטוביסקה, Lutowiska. נספה בתש"ג.
מקורות: וונדר, א, עמ 531; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ תע;

בר, ישעיה, בן קלונימוס קלמן.
מילא את מקומו של חמיו אליעזר מחנצ'ין, Chęciny, בקילצה. שם נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 301;