טייטלבוים, שלמה - טירקל, יעקב

ti
טייטלבוים, שלמה, כנראה בנו של אשר ישעיה.
היה רבה האחרון של דוברומיל, Dobromil, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 136;

טייטלבוים, שלמה, בן ישראל יעקב יוּקל.
נולד בתרל"ה,1875. היה הדיין של גורליצה,Gorlice, גליציה המערבית, ומילא את מקומו של אביו בבית המדרש "בני אמונה וגומלי חסדים". נספה באלול תש"ב,1942.
מקורות: ספר גורליצה, עמ 243; וונדר, ג, עמ 136-137; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ג, עמ תשז;

טייטלבוים, שמואל בן אליעזר, הרב מסקרישוב, Skaryszew.
נולד בתר"מ,1880. בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים נבחר כממלא מקומו של הרב של ראדום,Radom, שבאזור ורשה. ובמשך הזמן נעשה רבה של העיר. נספה עם חיסול הגטו, באלול תש"ב, אוגוסט 1942.
מקורות: ראדום, עמ 60;

טייטלבוים, שמואל, בן שלמה.
למד בישיבת בובוב, שהוקמה בגורליצה,Gorlice, שבגליציה המערבית, וכיהן שם כר"מ. באלול תש"ב,1942, שולח לבלז'ץ, ושם נספה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 139;

טייכטל, ,Teichtalשמואל.
נולד בגליציה. היה דיין באנטוורפן. נספה בשואה.
מקורות: עדות בעל פה של אלימלך לרנר;

טייכר,Teicher, Taicher ,אלימלך.
קרקוב
. חיבר את הספר "שערי עזרה". נפטר בת"ש.
מקורות: בוסאק, בין צללי עיר, עמ 213;

טייכר מרדכי צבי, בן אריה לייב.
נולד בתר"מ,1880. זמן מה כיהן כרבה של לשצ'וב, Łaszczów, שבגליציה המערבית. אחר כך עבר לטרנוגרוד,Tarnogród , שבאותו האזור. בתחילת מלחמת העולם השניה נמלט לאזור שנכבש בידי הרוסים, ומשם גורש לסיביר. נפטר בתש"ב,1942.
מקורות: טרנוגרוד, עמ 127, 316; : וונדר, ג, עמ 154-152;

טייכר, יוסף משה נפתלי, בן אריה לייב.
נולד בתרל"ה,1875. היה דיין ומו"ץ בטרנוגרוד,Tarnogród, ומתרצ"ה,1935, היה רבה של העיר. בימי השואה הסתתר בבונקר עם בני משפחתו, וכולם הוסגרו לגרמנים בעקבות הלשנה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 152-151; פנקס הקהילות, לובלין-קיילצה, עמ 252;

טייץ, Teitz,אהרן.
מתרצ"ג,1933, כיהן כרבה של דזייווינישקי, ,Dżiewieniszki שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ' 256;

טייץ, מנדל.
היה ראש ישיבה ביאנובה, Janova Jonava, שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 104, 214;

טיכנר, Teichner,Tichner,יששכר דב, בן אהרן.
נולד בתרנ"ו,1896. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לווינה. אחרי המלחמה חזר לעירו טרנוב, Tarnów, שבגליציה המערבית, ושם שימש כמלמד. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 145;

טירקל, Türkel, Tirkel,יעקב, בן שרגא פייבל.
נולד בתר"ס,1900, למד בעירו טרנופול,Tarnopol ,שבגליציה המזרחית. בימי מלחמת העולם הראשונה עקרה משפחתו לווינה, והמשיך ללמוד עם רבנים אחרים מגליציה ששהו שם באותה העת, בהם מאיר אראק, אברהם מנחם שטיינברג, יוסף אנגל ועוד. השתייך לאגודת ישראל, אך לא היה מן הפעילים בה. בתר"ץ,1930, עבר לסחודניצה, ,Schodnica שבאותו האזור, ושם עסק גם בעסקי הנפט. בתחילת מלחמת העולם השניה עבר לסמבור, Sambor. נספה בבלז'ץ בקיץ תש"ב,1942.
מקורות: אלה אזכרה, ד, עמ 107-104; זיידמן, אישים, עמ 279-275; וונדר, ג, עמ 162-163;