גלאדשטיין, חיים - גלדצלר, יעקב

gl
גלאדשטיין-רומרובסקי, ,Gladstein-Romrowski חיים.
למד בישיבת נובהורדוק בוורשה, ובגיל צעיר נתמנה לראש ישיבה באוסטרולנקה, Ostrołęka, שבאזור ורשה. אחר כך היה אחד מראשי ישיבת נובהורדוק בוורשה. בתרצ"ח,1938, נתמנה כרב בסוכוצ'ין, Sochocin, שבאותו האזור. בימי מלחמת העולם השניה עברו רבים מבני העיר לפלונסק, Płońsk, וועד הקהילה מינה אותו לרב העיר. נספה בטרבלינקה
ב-1942.
מקורות: אלה אזכרה, ד, עמ 302;

גלאזמן,Glazman, חיים דוד.
למד בישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד בוורשה, והיה ר"ם בישיבה הזאת בלודז'. נספה בשואה.
מקורות: ש"ז ברגר, בית משיח, גל' 498;

גלאזר (גלעזער),Glazer, Gleizer ,בערל.
נולד בתרס"ג,1903. למד בישיבת פוניבז'. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רפד;

גלאזר, זיינוול, בן יעקב, שהיה דיין בפיוטרקוב.
למד אצל אביו, ואחר כך היה דיין ומו"ץ בז'ליכוב, Żelechów, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: פיוטרקוב-טריבונלסקי והסביבה, עמ 242;

גלאזר, חיים צבי הירש.
נולד בתר"ל,1870. היה מתלמידיו של ר' חיים אליעזר ואקס, בעל "נפש חיה". בין שתי מלחמות העולם היה אב"ד בפשמישל,Premisle, Przemyśl, שבגליציה. ייצג את הקהילה כלפי השלטונות, והשתתף בכל הטקסים הרשמיים. נספה בשואה.
מקורות: ספר פשמישל, עמ 205;

גלאזר, יעקב.
נולד בתר"ע,1910. למד בישיבת פוניבז'. נספה באלול תש"א.
מקורות: אשרי,ממעמקים א, עמ רפח;

גלאזר, יעקב אריה.
ביוזמתו של ראש העיר התמנה בתרס"ב,1902, כדיין ראשי בפיוטרקוב, Piotrków Trybunalski, שבאזור לודז'. עם פרוץ מלחמת העולם השניה נמלט עם משפחתו לעיירה סמוכה ושם נספה. היה חותנו של הרב שמעון הוברבנד (ע"ע), והוא הביא אותו לקבר ישראל.
מקורות: פיוטרקוב-טריבונלסקי והסביבה, עמ 242, 778, 920;

גלאזר, ישעיה יחיאל, בן יעקב אריה (ע"ע).
ישב בבית דינו של הרב משה חיים לאו (ע"ע) בפיוטרקוב,Piotrków Trybunalski, שבאזור לודז', ועד תש"ג עסק בדיינות. נספה בטרבלינקה.
מקורות: פיוטרקוב-טריבונלסקי והסביבה, עמ 242;

גלבארד, ,Gelbard מ.
היה רב בזדונסקה-וולה, Zduńska Wola, שבאזור לודז'. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט אל השטחים שנכבשו בידי ברית המועצות. נספה באוקראינה.
מקורות: פנקס הקהילות, לודז' והגליל, עמ 115;

גלבוואקס, ,Gelbwaks שמעון.
היה דיין בוואדוביצה, Wadowice, שבגליציה המערבית.
ב-3 בספטמבר 1939, בהיותו כבן תשעים, נמלט לקרקוב. נספה במחנה פלאשוב, Płaszów, שעל יד קרקוב.
מקורות: ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא, עמ 37;

גלבלום, ,Gelblum אביגדור יהודה.
בין שתי מלחמות העולם היה רבה של לוברטוב, Lubartów, שבאזור לובלין. כשכבשו הגרמנים את העיר הם התעללו בו. גורש לבלז'ץ בתשרי תש"ג, אוקטובר 1942.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה, עמ 270-272;

גלדצלר,,Geldzahler יעקב.
נולד בסאנוק, Sanok, שבגליציה המערבית. בתרס"ה,1905. עד פרוץ מלחמת העולם השניה כיהן כרב באלכסנדר-קוּיֶבסקי, Aleksandrów-Kujawski, שבאזור פוזנן. בזמן הכיבוש הנאצי חזר לסאנוק ושם נספה.
מקורות: סאנוק, ספר זכרון לקהילת סאנוק והסביבה, עמ 111-110;