...


ד"ר פנינה מייזלישרבנים שנספו בשואה

ביוגרפיות של רבנים ואדמורי"ם מפולין ומשאר ארצות מזרח אירופה שנספו בשואה


גרמני חותך זקנו של יהודי בוורשה

מהדורה שניה מורחבת ומעודכנת
תשרי תשס"חכל הזכויות שמורות לפנינה מיזליש ©
ירושלים
pniname55@gmail.com

meislp48
הועלה לאינטרנט ע"י צבי שורצמןRelatioNet