גברן, שרגא - גוטמן, אליהו

ga
גברן, Gawran, Gavran (גאוורן), שרגא פייבל.
נולד בתרמ"ה,1885.היה רבה של חויידן Karedarna, Konstantinovo , שבליטא (שבה ישב שנים רבות אברהם קרליץ, ה"חזון איש"). קיים קשרים הדוקים עם אישים ומוסדות יהודיים מעבר לים, והשיג מהם תרומות להרחבת החינוך היהודי בעירו. ביוני 1941 התעללו בו הגרמנים והליטאים ורצחו אותו.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 296; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

גובצ'ינסקי, Gowchinski,זלמן.
בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרב באוואנטה, Avanta, Alunta, שבליטא. נספה עם בני קהילתו באלול תש"א,1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

גוברמן, Guberman ,אפרים.
היה סגנו של הרב מרדכי גינזבורג (ע"ע), שבתרצ"ב,1932, נבחר לרבה של אוסטרוג– אוסטרהא, Ostróg,Ostraha, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ווהלין ,פולסיה, עמ 38;

גוטוירט, Gotwirt, Gottwirt ,יחיאל אהרן, בן צבי הירש (ע"ע).
נולד בתר"ן,1890. היה רבה האחרון של זאטוֹר, Zator , שבגליציה המערבית. נספה בתש"ג,1943.
מקורות: וונדר, א, עמ 635;

גוטוירט, צבי הירש, בן אברהם מרדכי.
נולד בתרכ"ו,1866. בתרס"ו,1906, נתמנה כאב"ד בזאטור,Zator, ובתפקיד זה כיהן, כנראה, עד השואה.
מקורות: וונדר, א, עמ 636;

גוטלבסקי, Gutalewski, פייבל.
בשנות העשרים המאוחרות של המאה העשרים נתמנה לרבה של ליפנישוק, Lipnishok , שברוסיה הלבנה. לפי עדות נכדו, פרופ' עמירם גונן, הוא היה סוחר באריגים, והיה גבאי בבית הכנסת בעירו נספה בשואה.
מקורות: ליפנישוק, עמ 100, 101;

גוטליב,Gotlieb ,אורי אהרן, בן גדליהו.
קאלוש
, Kałusz, גליציה המזרחית. נספה באב תש"ב,1942.
מקורות: אלפסי, עמ 89 ; החסידות מדור לדור, א, עמ 178;

גוטליב, אריה לייב, בן נח אברהם.
ראווה-רוסקה, Rawa Ruska, גליציה המזרחית. נולד בתר"ע, 1910. הוסמך לרבנות, ידע לשונות זרות, ועמד בבחינות הבגרות כאקסטרן. ניהל את ענייניה הפוליטיים של חצר בעלז וייצג אותה בפני השלטונות. כשנכנסו הנאצים לעירו נבחר ליודנראט. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: ספר זכרון לקהילת ראווה-רוסקה והסביבה, עמ 101-100; וונדר, א, עמ 637;

גוטליב, משה, בן גדליהו, משושלת קרלין.
סטניסלבוב,Stanisławów ,Ivano Frankovsk, גליציה המזרחית. נספה בדרוהוביץ' , Drohobycz, שבאותו האזור, באדר א תש"ג,1943.
מקורות: אלפסי, עמ 89; החסידות מדור לדור, א, עמ 178;

גוטמן, Gutman,אליהו.
נספה בשואה.
מקורות: דובנא, ספר זכרון, עמ 538-537;