זהוריֶה. אברהם - זוננשיין, צבי

ze
זהוריֶה (זהריה, זגוריה), Zehorie ,Zaharie ,Zegorie, אברהם אבא יעקב, בן הרב יהודה לייב. כיהן כרב בברסלב-ברעכסלאווה, Braslav ,Brasław, שבווהלין, ובשנות העשרים של המאה העשרים בלוז'קי, Łużki, שבאותו האזור. נספה עם בני קהילתו בגטו ברסלב בסיוון תש"ב, 1942.
מקורות: אמש שואה, עמ 68-69, 473 ברשימת הנספים; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 379; רבני ברית המועצות 1939-1991;

זהמן (זיימן,זעהמן), Zehman, Zeiman,דוד צבי (טֶבֶלי דוקלר), בן אליקים גצל.
נולד בתרכ"ד,1864. בתרמ"ח,1888, התיישב בפשמישל, Przemyśl, שבגליציה, והתמנה כחבר בבית דינו של הרב יצחק שמלקיש. בתרנ"ב-תש"ב, 1942-1892, היה רבה של דוקלה, Dukla, שבאותו האזור. בימי מלחמת העולם הראשונה היה בהונגריה. כשחזר לדוקלה נחשב לאחד מגדולי הרבנים בפולין, והוכר כפוסק מובהק, בעיקר בענייני עגונות. אחרי מלחמת העולם הראשונה, מלחמת רוסיה פולין שבאה אחריה וההגירה ממזרח אירופה, היתה זאת בעיה חמורה מאד. הוצעה לו הרבנות של קרקוב, אך הוא סרב לקבל את התפקיד. כשנכנסו הגרמנים לעירו הם התעללו בו. נספה בקרוסנו, עם בני עיירתו, בראש חודש אלול תש"ב,1942.
מקורות: אלה אזכרה, ג, עמ 212-207; זיידמן, אישים, עמ 142-136. פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 113; וונדר, ב, עמ 971-973;

זהמן, יוסף משה , בן הרב דוד צבי (ע"ע).
היה דיין בצאנז- ישן, Stary Sącz. שם התיישב בתרפ"ח,1928. נספה באקציה שנערכה שם באפריל 1942.
מקורות: ספר סאנץ, עמ 845;

זהמן, ראובן, בן יעקב.
נולד בתרמ"ה,1885. תחילה כיהן כרב בקארצ'ב, Karczew, שעל יד ורשה. אחר כך היה רבה העיקרי של אוטבוצק, ,Otwockשבאותו האזור, אך לא היה לו מינוי רשמי. נספה בגטו שהוקם בעיר.
מקורות: ספר זכרון אוטבוצק-קרצ'ב, עמ 172-171, 920; אלה אזכרה, ז, עמ 240-237; פנקס הקהילות, וארשה והגליל, עמ 131, 146;

זוברמן (זויברמן), Zoberman,Zoiberman,יהושע.
היה מו"ץ בפוקשיבניצה, Pokrzywnica, שבגליציה המערבית. בינו לבין הרב אברהם הורוביץ (ע"ע), שאף הוא היה באותה העיר, היתה מחלוקת ממושכת שפילגה את הקהילה, ולא אחת התערבו בה השלטונות הפולניים. עונה קשות בידי הנאצים, ונספה.
מקורות: ספר פוקשיבניצה, עמ 66-65, 153, 301;

זוברמן, משה, בן וולף.
מעזריטש, Mezeritch, Międzyrzec Podlaski, אזור לובלין. למד בבית המדרש למורים "תחכמוני" בוורשה. כתב שירים ותרגומים. נספה בשואה.
מקורות: מעזרטיש זאמלבוך, עמ 438;

זווירין, Zwirin,מרדכי.
למד בישיבת "כנסת בית יצחק" בווילנה, ובישיבת "שערי תורה" בגרודנה, אצל ר' שמעון שקופ. היה ראש ישיבת "בית יוסף" ברז'יצה, Rezhitza, Rezekne, שבלטביה. נספה בשואה.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 387;

זוליאר, Zoliar,Zolier,אלתר יהודה.
נולד בתרכ"ו,1886. בסוף שנות השמונים של המאה הי"ט התיישב בלאחוביץ ,Lachowiec, שברוסיה הלבנה (בין שתי מלחמות העולם פולין), ואחר כך עבר ללוניניץ Łuniniec, שבאותו האזור, ונתמנה לרבה של הקהילה. שם התפרנס בדוחק, שימש כמוהל, שו"ב וסופר סת"ם, ועסק מעט במכירת יין ושמרים. נספה עם בני קהילתו, שאותם עודד לפני שנרצחו.
מקורות: יזכור קהילות לוניניץ/קוז'נהורודק, עמ 83-82,155-153; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה,עמ 263-264;
רבני ברית המועצות, 1939-1991;

זוננשיין, Zonenschein,Zonenshein,אפרים.
בידגושץ, Bydgoszcz, אזור פוזנן. היה בגטו ורשה, ונמנה עם הרבנים שקראו ליהודים שלא ללכת לפוניאטובה ולטראווניקי, שהיו מחנות השמדה.
מקורות: זיידמן, יומן, עמ 241;

זוננשיין, צבי הירש, בן יעקב.
נולד בתר"ע,1910. למד בישיבת בובוב, Bobowa , ואצל הרב דב בעריש וידנפלד בטשבין, Trzebinia, שעל יד קרקוב. זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השניה התקבל כמורה הוראה באחד מבתי הכנסת בקרקוב. גורש למחנה פלאשוּב,Płaszów, שעל יד קרקוב, ושם נספה באייר תש"ג,1943.
מקורות: וונדר, ב, עמ 977;