טולמן, יחיאל - טייטלבוים, דוד

tu
טולמן,Tolman, Tulman,יחיאל
נולד בתרס"ז,1907. היה ב"כולל הרבנים" שעל יד ישיבת טלז. נספה בטלז בתמוז תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים,א, עמ רפ;

טונקל (טאנקעל),Tunkel, Tonkel,יצחק.
נולד בתרע"ה,1915. למד בישיבת טלז. נספה בתש"ב,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רמב;

טונקל (טאנקעל), נתן.
נולד בתרע"ב, 1912. למד בישיבת טלז. נספה בתש"ב,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רע;

טוֹפ, Top,חיים שמעון, בן אריה.
נולד בתרל"א,1871. למד בישיבת וולוז'ין. שם למד אצל ר' חיים סולובייצ'יק, והיה בין התלמידים שהתנגדו לרוחות ההשכלה שהחלו לנשב שם. אחר כך עבר לווילנה. שם היה חבר בוועד הרבנים, ועמד לצידו של ר' חיים עוזר גרודז'נסקי (ע"ע) בעת המחלוקת על הרבנות שפרצה בעיר. היה חבר באגודת ישראל, ופעל למען מוסדות החינוך של התנועה. כשפרצה מלחמת העולם השניה עזר לפליטים שבאו לווילנה מפולין. אחרי פטירתו של הרב גרודז'נסקי, המשיך לארגן את החיים הדתיים שם, ואף ריסן את אנשי היודנראט. נספה עם חיסול הגטו.
מקורות: אלה אזכרה, ו, עמ 219-215;

טורנהיים,Turnheim,ירחמיאל שלום, בן אלעזר מאיר.
מתרפ"ט,1929, היה אדמו"ר בזדונסקה-וולה, Wola Zduńska,שבאזור לודז'. הנאצים גרשו אותו ללודז' ושם נספה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 457; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ תסד-תסה;

טייטלבוים, Teitlbaum, Teitlboim,אביגדור
בן אברהם חיים, שהיה אב"ד בקריניצה, Krynica Zdrój (ע"ע), שבגליציה המערבית. היה רבה של פיווניצ'נה, Piwniczna, הסמוכה. נולד בתר"ס,1900. בתרצ"ה,1935, נתמנה לדיין ומו"ץ בצאנז, Sanz, Nowy Sącz, שבאותו האזור. כשכבשו הגרמנים את פולין הגיע לסטרי, Stryj, שהיתה בשטח הכיבוש הרוסי, ושם שהה גם בימי הכיבוש הגרמני. בתש"ג,1943, השתתף בליל הסדר שערך שם האדמו"ר שלמה פרלוב מבוליחוב, Bolechów (ע"ע). תפקידו בגטו היה לקבור את המתים, וכך הוא זיהה גם את הרבי וזכה להביא אותו לקבר ישראל.
מקורות: ספר סנץ, עמ 346; וונדר, ג, עמ 79-80;

טייטלבוים, אברהם חיים, בן משה דוד.
היה רבה של קריניצה, Krynica Zdrój, והגבאי של קופת "מעות ארץ ישראל". נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 315; וונדר, ג, עמ 86-87;

טייטלבוים, אהרן, כנראה אחיו של אביגדור.
היה רבה של טיליטש,,Tylicz שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 85;

טייטלבוים, אהרן, בן ישראל יעקב יוקל.
נולד בתרמ"א,1881. בתרפ"ד,1924, נתמנה לאב"ד בוולובה, Wołowa, שבגליציה המזרחית. לחם בציונות ובאגודת ישראל. בתש"ב,1942, ברח מפולין להונגריה, והתקבל כרב בנירבאטור,Nyìrbàtor, במקום אחיו שכיהן שם קודם לכן, ושם היה ראב"ד. נספה באושוויץ בסיון תש"ד,1944.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 315;

טייטלבוים, אליעזר.
רבה של סקרישוב, Skaryszew, שבאזור לובלין. נולד בתרי"א,1851, למשפחת רבנים שהיתה ידועה כ"בית דריליטש". נפטר בסקרישוב ב-1941, בגיל תשעים, ונקבר בקבר אבותיו בדריליטש, Driltch, Iłza , שבאותו האזור.
מקורות: ראדום, עמ 60;

טייטלבוים, דוד, בן אברהם אהרן.
נולד בתרכ"ט,1869. כיהן כדיין ומו"ץ בירוסלב, Jarosław, שבגליציה המזרחית, ובתרס"ד,1904, התקבל כרב בעטשעד.
[1] שבקרפטורוס, על יד מונקאץ, ושם הקים ישיבה. נספה בתש"ד,1944, באושוויץ.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 313;

[1] עטשעד. לפי הכתיב הזה לא ניתן לזהות את המקום.