ויינגרטן, אברהם - ויינר, יששכר

we
ויינגרטן, Weingarten,אברהם אבא
בן יצחק אהרן מלוביישוב, Lubiezów, שבווהלין (ע"ע). נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 160;

ויינגרטן (וינגרטן), גדליהו משה.
בתרנ"ד,1894, נתמנה לאדמו"ר. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 85;

ויינגרטן, חיים
בן אהרן מברזנה,Bereżne, ווהלין.
בתרפ"ו,1926, נתמנה לאדמו"ר. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 85;

ויינגרטן, יצחק אהרן, בן יעקב אריה לייב.
היה רב ואדמו"ר בלוביישוב, Lubiezów, שבווהלין. מכיוון שהקהילה היהודת בעיר זאת חרבה בפרעות שנערכו בה בין שתי מלחמות העולם, עבר לקוברין, Kobrin, שבווהלין, ולפינסק, Pinsk, שברוסיה הלבנה (בין שתי מלחמות העולם השתייך האזור הזה לפולין). נספה בתשעה באב, תש"א,1941. לפי רבני ברית המועצות 1939-1991 בפורים תש"ב,1942.
מקורות: אלפסי, עמ 85; מדור לדור, א, עמ 160; החסידות מדור לדור, ב, עמ 556; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 108; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ שעג;

ויינגרטן, ישראל
בן יצחק אהרן (ע"ע) מלוביישוב, Lubiezów, ווהלין. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 160;

ויינגרטן, מאיר,בן הרב יואב יהושע.
בתרפ"ב,1922,נתמנה לרבה של קינצק-קונסקיה, Kinsk,Konsk, Końskie, שבאזור קיילצה. עם כיבוש העיר בידי הגרמנים הם אסרו אותו, והושיבו אותו בתא אחד עם פושעים פליליים. בכל יום הם הובילו אותו ל,חקירות" כדי לשבור את רוחו. נספה בטרבלינקה.
מקורות: פנקס הקהילות, לודז' והגליל, עמ 242; ספר זכרון ליהודי קונסקיה-קינצק-קונסק, עמ' 80, 147, 170,172;,

ויינגרטן, משה
בן יצחק אהרן מלוביישוב, Lubiezów ,ווהלין (ע"ע). נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 160;

ויינגרטן, שמריהו
בן יצחק אהרן מלוביישוב (ע"ע). נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 160;

ויינר (ויינער), Weiner,אברהם.
היה רבה האחרון של יאזלוביץ, Jazłowiec, גליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 281;

ויינר, אברהם מיכל.
נולד בתרמ"ח,1888. כיהן כרב ברקישוק, Rokiškis, שבליטא. היה רבה האחרון של סובנישוק,Shuvinishok . נספה עם בני קהילתו באב תש"א,1941.
מקורות: יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 155, 209; אשרי, חורבן ליטע, עמ 321; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

ויינר, דוד, בן יוסף מרדכי.
היה דיין בסטריז'וב, Stryszów, גליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: ספר סטריז'וב והסביבה, עמ 22, 266;

ויינר, יששכר דב, בן יוסף מרדכי.
היה דיין בסטריז'וב, Stryszów, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: ספר סטריז'וב והסביבה, עמ 22, 266;