בלויגרונד, ברוך - בלושטיין, אברהם

bl
בלויגרונד, Bloigrund, ,Blaugrund ברוך אברהם, בן יששכר (ע"ע).
נולד בתר"ן,1890. באחרית ימיו של אביו סייע לו ברבנות של של קלווריה, Kalwaria Zebrzydowska, שבגליציה המערבית. נספה בבלז'ץ,1943.
מקורות: ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא, עמ 331; וונדר, א, עמ 494; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 316;

בלויגרונד, יששכר, בן זושא.
נולד בתר"ל,1870. בתרנ"ז,1897, התקבל כאב"ד בקלווריה, Kalwaria Zebrzydowska, שבגליציה המערבית. נפטר בקרקוב בת"ש,1940.
מקורות: ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא,עמ 331; וונדר, א, עמ 496-495; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 316;

בלוך, Bloch,אברהם יצחק
בן יוסף לייב, שהיה רבה של טלז, וראש ישיבת טלז. אברהם יצחק נולד בתר"ן,1890. בתרפ"א,1921, נתמנה לראש ישיבת טלז, ובתפקיד זה שימש עד תש"א,1941. בתר"ץ,1930, נתמנה כרבה של טלז. היה חבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ותנועת "יבנה". כשנכנסו הרוסים לליטא ביולי 1940 הם סגרו את כל הישיבות שהיו במדינה זאת, ותלמידי ישיבת טלז נאלצו להתפזר ברחבי המדינה. אך הם המשיכו ללמוד בחמישה סניפים שהתנהלו במחתרת בערים שונות בליטא. הרב בלוך המשיך לדאוג להם גם בתנאים הקשים ששררו אז. נספה בתמוז תש"א,1941. אחיו אליהו מאיר וגיסו חיים מרדכי כץ הצליחו להגיע לארצות הברית, והקימו בקליבלנד את ישיבת טלז.
מקורות: ספר טלז, מצבת זכרון לקהילה קדושה, עמ 65, 87, 118, 321, 329-326, 447, 450, 454, 457; זיידמן, אישים, עמ 19-11; זיידמן, יומן, עמ 197; אלה אזכרה, א, עמ 33-26; יהדות ליטא, עמ 33; רבני ליטא, עמ 5; ליטע, I, עמ 611, 1820; יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 45, 200; אשרי, ממעמקים, א, עמ רמד; אשרי, חורבן ליטע, עמ 238;

בלוך, אשר.
בן הרב בנימין, ונכדו של הרב בצלאל סמריק, שנספה בפרעות בחברון באב תרפ"ט, 1929. היה המנהל של הגימנסיה "תורה ודרך ארץ" בריגה. נספה בשואה.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 373;

בלוך, זלמן, בן יוסף יהודה לייב.
נולד בתרמ"ו,1886. למד בישיבות טלז, ורנה, Varniai, שאדובה, Šeduva, וסלובודקה. הוסמך בידי הרב חים עוזר גרודז'נסקי. מתרפ"ד,1924, היה מנהל רוחני בישיבת טלז. נספה בטלז בתמוז תש"א,1941, עם אחיו אברהם יצחק.
מקורות: אלה אזכרה, א, עמ 33; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 310; יהדות ליטא, עמ 34; יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 45, 200; אשרי, ממעמקים, א, עמ רמד; אשרי,חורבן ליטע, עמ 238;

בלוך, מיכאל.
כיהן כרב בווקשנה, Vekshna. הגרמנים אילצו אותו לשפוך דלי מים על ראשו של רב העיירה קלמן מגיד (ע"ע). נספה בתחילת אוגוסט 1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 273;

בלוך, רחל
אמו של הרב אשר בלוך (ע"ע). לימדה בגימנסיה "תורה ודרך ארץ" בריגה. נספתה בשואה.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 373;

בלום, Blum ,יוסף מרדכי.
היה הרב האחרון בגולגורי ,Gołgóry, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 138; וונדר, א, עמ 506;

בלומברג, Blumberg
דובז'ין, Dobrzyn, Dobrzyn nad Dwerca, Golub dobrzyń, אזור גדאנסק,דנציג.
מקורות: ספר פלונסק והסביבה, ניישטאט וסוכוצ'ין, עמ 452 (אין חומר הנוגע אליו, כאן נזכרים רק ילדיו, פליטים יתומים).

בלומנפלד, Blumenfeld, אלימלך.
כיהן כרב בביאלובז'גי, Białobrzegi. אזור ורשה. לפני שקיבל את התפקיד הרצה שם על הנציונליזם והסוציאליזם ברוח היהדות. אשתו, הרבנית שרה, ניהלה את בית הספר "בית יעקב" בעיר, ולימדה בו. נפטר בת"ש, 1940, כתוצאה מן העינויים שעונה בידי הגרמנים.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה, עמ 90; ספר זכרון לקהילת ביאלובז'ג, עמ 238;

בלומנפלד, יחיאל מאיר.
נולד בפולין בתרנ"ג,1892. בימי מלחמת העולם הראשונה ברח לרוסיה, שם שימש ברבנות בערים שונות, והיה מקורב לאדמו"ר מליובאוויץ. אחרי המלחמה חזר לוורשה, ושם השתתף בהקמת ישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד. היה פעיל בתנועת המזרחי, ובתרפ"ג,1923, נתמנה לרב בבית המדרש לרבנים "תחכמוני" שנוסד על ידי המזרחי. בימי מלחמת העולם השניה היה בגטו ורשה, והיה חבר במפעל "עזרת הרבנים" שהוקם ליד הקהילה היהודית שם. עבד ב"שופ" לנעליים, עם הרב פרומר מקוזי'גלוב (ע"ע), והאדמו"ר קלמן קלונימוס שפירא מפיאסצ'נה, Piaszecno (ע"ע). נספה בגטו ורשה ביום הכיפורים תש"ג,1942.
מקורות: זיידמן, יומן, עמ 128; אנציקלופדיה של הציונות הדתית, א, עמ 305-303;

בלושטיין,,Blustein אברהם אהרן.
היה רב בקאלושין, Kałuszyn, שעל יד ורשה.
מקורות: ספר קאלושין, עמ 510. ברשימת הנספים ללא פרטים נוספים.