ברין, שלמה - ברנדויין, אליעזר

br
ברין, שלמה זאב, בן עזריאל אלתר.
נולד בערך בתרמ"ח, 1888.היה תלמידו של ר' אברהם בורנשטיין מסוכאטשוב, בעל "אבני נזר", וחסיד של האדמור"ים מגור, ה"שפת אמת" וה"אמרי אמת". כיהן כרב ומו"ץ בקהילת כארשניצה, Charsznica‏, שהיתה פרוור של מייכוב ,Miechόw‏, באזור קרקוב. אחרי שנפטרו סבו הרב ישעיה שיינפרוכט ודודו הרב חנוך העניך שיינפרוכט נעשה רב ואב"ד במייכוב עצמה.כרוב חסידי גור בפולין השתייך גם הוא לאגודת ישראל. התכתב בענייני הלכה עם רבנים שגרו באותו האזור, ואחד המכתבים שלו נשתמר בספר "דובב מישרים" שכתב הרב דב בעריש ויידנפלד מטשבין (שנפטר בירושלים). הרב ברין נספה עם רוב בני קהילתו באלול תש"ב, 1942, ונטמן בקבר אחים באחד היערות שבסביבה. נכדו הוא הרב שלמה זאב ברין מאלון שבות.
מקורות: ספר יזכור מייכוב, כארשניצה, וקשוינז', עמ 307, ברשימת הנספים; עדות בנו משה ברין, ירושלים;

ברכהן (בארקמאן),Berchan, Barkman ,ישעיהו חנוך.
נולד בלטביה בתרע"ד,1914. למד בישיבות ריגה וברנוביץ, Baranowice, שבווהלין. בתרצ"ה,1935, התמנה לרבה של גוסטיני, Glasmanka Gostiņi, Dankara, שבאותו האזור. נספה באוגוסט 1941. לפי אחת הגרסאות נשרף עם ספר תורה בידו.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;


ברלין, Berlin,משה.
למד בישיבת "בית יוסף" בחרקוב, ופעל ליסוד ישיבות "בית יוסף" ברוסיה שלפני המהפכה. אחרי מלחמת העולם הראשונה עבר לריגה. נספה בשואה.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 376;

ברלין, עקיבא.
מסוף שנות העשרים של המאה העשרים כיהן כרב בשוולן, Siaulėnai, Shavlany, שבליטא. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 673; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

ברלין, צבי הירש.
נולד בתרע"א,1911. למד בישיבת טלז. נספה בקובנה בחשון תש"ב,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רעג;

ברמן. Berman,
היה רבה האחרון של קוזו'נהורודק, Kożangródek, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 310; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

ברמן, י.י.
היה רבה האחרון של לנצ'נה, Łęczna, Lenczna,שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה. עמ 289;

ברמן, יהודה.
נולד בתרע"ג,1913. למד בישיבת טלז. נספה בתמוז תש"א.
מקורות: אשרי, ממעמקים א,עמ רנז;

ברמן, משה יהודה לייב הלוי.
נולד בתרכ"ו,1886. למד בבית מדרשו של האדמו"ר גרשון ליינר, הרבי מרדזין, ועזר לו לערוך את ספריו. הוסמך לרבנות על ידו, ועל ידי הרב יהושע קוטנר. את היתר ההוראה קיבל בתרמ"ט,1889, ומאז כיהן כרב בהורודלו, Horodło, שבאזור לובלין. כתב ספרים רבים, אך פירסם רק ארבעה. את רובם כתב בכתב רש"י. נספה באוכאן, Uchanie,
Uhnie, שבאותו האזור, שם ריכזו הגרמנים את כל היהודים מן הסביבה בדרכם האחרונה.
מקורות: אדמו"רים, עמ 220-219; פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה, עמ 145; די קהילה פון האראדלה, עמ 45-49, 54-58, 239, 240;

ברנד (בראנד), Brand,דוד הכהן.
נולד ברדומישל וילקי (רדומישל רבתי), Radomyśl Wielki, שבגליציה המערבית. עבר לברלין ולהנובר, ושם עסק גם במסחר. לפני המלחמה גורש לפולין וחזר לרדומישל. שם נספה.
מקורות: רדומישל רבתי והסביבה, ספר זכרון, עמ 116-115;

ברנדויין (ברנדוין), Brandwein,אליעזר
בן אורי, האדמו"ר מאוזיפול, Odrzwół, שבגליציה המזרחית. נולד בתרכ"ט,1869 (או בתר"ל,1870). מתרע"ח,1918, היה אדמו"ר בסטניסלבוב, ,Stanisławów Ivano Frankovsk,שבאותו האזור, ושם נודע כ"רבי מבורשטין". לפי אונגר נפטר בסטניסלבוב בשבט תש"ג,1943. לפי אלפסי נרצח שם בתש"ב.
מקורות: אדמו"רים,עמ 151-150; אלפסי, עמ 163; החסידות מדור לדור, א,עמ 350; על חורבותיך סטניסלאב, עמ 368; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ רן-רנא;

ברנדויין, אליעזר, בן אהרן.
נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 350;