טייטלבוים, דוד - טייטלבוים, משה

ti
טייטלבוים, דוד בן ברכיה.
נולד בתר"ן,1890. בתרע"ז,1917, נתמנה לאדמו"ר בפשמישל, Przemyśl, שבגליציה. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 147; החסידות מדור לדור, א, עמ 315; וונדר, ב, עמ 94;

טייטלבוים, חיים.
היה דיין בבריגל-בז'סקו,Brigel-Brzesko,שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: ספר יזכור של קהילת בריגל-בז'סקו והסביבה, עמ 129;

טייטלבוים, חיים, בן הרב יוסף מנייפלומיץ, Nieplomice.
היה דיין ומו"ץ בקרקוב. לפי קארל נספה בבלז'ץ. לפי בוסאק נפטר בקרקוב, בת"ש.
מקורות: קארל, קראקא, עמ 348; בוסאק, בין צללי עיר, עמ 213;

טייטלבוים, חיים אליעזר, בן שלמה.
נולד בגליציה ואחר כך עבר לטרנסילבניה. בתרפ"ב,1922, נתמנה לדיין בבית המדרש החסידי בטשנד, Tăşnad, Trestenberg, ונחשב למנהיג רוחני. בתרצ"ט,1939, עבר לגרוסורדיין, Grosswardein,Oadea,Nagyvarad, שבאותו האזור. שם נעצר בתש"א,1941, כנתין פולני, וגורש לפולין. נספה בקמיניץ-פודולסק, Kamenec Podolsk, שבאוקראינה, באלול תש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ג, עמ 96-97;

טייטלבוים, יהודה, בן ברכיה.
נולד בתר"ן,1890. תחילה כיהן כאב"ד ביבורניק, Jaworznik Polski,שעל יד צ'נסטוחוב. בערך בתרצ"ה,1935, נעשה לאדמו"ר מפרוכניק, Pruchnik, בפשבורסק, Przeworsk, שבגליציה המזרחית, והגבאי של קופת ארץ ישראל. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 105-104; החסידות מדור לדור, א, עמ 315;

טייטלבוים,יחיאל, בן אברהם אהרן.
נולד בתרכ"ח,1868. מתרע"א,1911, היה דיין ומו"ץ בקולבוסוב, Kolbuszowa, שבגליציה. נספה בריישא, Rzeszów, שבאותו האזור, בתמוז תש"ב.
מקורות: וונדר, ג, עמ 109-108; החסידות מדור לדור, א, עמ 313; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ קצו;

טייטלבוים, יצחק, בן מרדכי דוד.
נולד בתרכ"ח,1868, בהוסאקוב, Hussaków, שבגליציה המזרחית.בימי מלחמת העולם הראשונה נמלט להונגריה, והיה אדמו"ר במישקולץ, Miskolc,ובאונגוואר,Ungwar, Uzhhorod, שבקרפטורוס. זמן מה שהה בווינה. אחרי המלחמה ביקשו ממנו שישוב לעירו שבגליציה. אך בעניין הזה התגלעו חילוקי דעות בינו לבין אחרים שטענו לחזקה על הרבנות במקום. אלה יושבו רק בתרפ"ח,1928. נספה באושוויץ בסיוון תש"ד,1944.
מקורות: וונדר, ג, עמ 111-110; החסידות מדור לדור, א, עמ 315; אלפסי, אנצילקופדיה לחסידות, ב, עמ שמא;

טייטלבוים, מאיר, בן יצחק (ע"ע).
היה האדמו"ר בהוסאקוב, Hussaków, שבגליציה המזרחית, במקום אביו שעבר להונגריה. נספה באושוויץ בסיון תש"ד,1944.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 316; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 174; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ג, עמ לח;

טייטלבוים, מנחם צבי, בן חיים שהיה דיין ומו"ץ בקרקוב (ע"ע).
היה רבה של נייפלומיץ, Nieplomice, שבאותו האזור, והגבאי של קופת ארץ ישראל. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 121;

טייטלבוים, מנשה, בן נחום צבי.
היה האדמו"ר מדרוהוביץ', Drohobycz, בבריגל-בז'סקו, Brigel-Brzesko, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 74;

טייטלבוים, משה.
מתרפ"א,1921, היה רב ואדמו"ר משושלת צאנז, במושציסק, Moshatzik, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 123; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 318;

טייטלבוים, משה יוסף.
היה אב"ד בבוקובסק-פשמישל, Bukowsko-Przemyśl, שבגליציה, והגבאי של קופת "מעות ארץ ישראל". נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 132;