הוכברג, שמואל - הופשטיין, אלימלך

ho
הוכברג, שמואל מרדכי.
נולד בתר"ן,1890. היה רבה האחרון של ניזנוב, Nizniów, שבגליציה המזרחית. נספה בתש"ב.
מקורות: וונדר, ב, עמ 86;

הוכמן, ,Hochman גמליאל.
כיהן כרב בחלם, Chełm, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 224;

הוכמן, יצחק יחזקאל.
היה אדמו"ר בכשאנוב, Chrszanów, וביבוז'נה, Jaworzno, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 89; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 204;

הולֶך, ,Holech שמעון.
נולד בתר"מ,1880. היה רב בדולינה, Dolina, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 89;

הולנדר, Holender אהרן אריה לייב.
היה רבה האחרון של משאנה דולנה, Mszana Dolna, שבגליציה המערבית. גורש מטרנוב, Tarnów, שבאותו האזור לאושוויץ, ושם נספה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 91; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 251;

הולנדר, יהודה, בן משה.
נולד בתרמ"ה,1885. גר במישלניצה,,Myślenice שבגליציה המערבית, והיה מראשוני החסידים של האדמו"ר בן ציון הלברשטם מבובוב (ע"ע). כשפרצה מלחמת העולם השניה, אחרי שרבה של מישלניצה נמלט לצאנז,Sanz, Nowy Sącz , התקבל במקומו כדיין ומו"ץ בפועל. נספה בבלז'ץ באלול תש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ב, עמ 92-91;

הולנדר, יחיאל מיכל, בן שלמה.
נולד בתרס"ח,1908. בתרצ"ג,1933, היה דיין, מו"ץ ורב בטרנוב, Tarnów, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 94-93; טרנוב II, עמ 350;

הולנדר, נתן דוד.
נולד בתר"ל,1870, ומתרנ"א,1891, מילא במשך כחמישים שנה את מקומו של אביו יוסף כאב"ד של אמסנהAmsana, Mszana Dolna, שבגליציה המזרחית. נפטר בסיון תש"א,1941.
מקורות: וונדר, ב, עמ 96-95;
הוסנסקי, Hosanski‏, נתן.
נולד בתרע"ד, 1914, בוואשילקוב, Wasilkόw‏, שבאזור ביאליסטוק. בתרפ"ד, 1924, נערך בעיר פוגרום, ואז היגרה משפחתו לצרפת והתיישבה במילהאוז, Mulhouse‏. מתרצ"ד, 1934, עד תרצ"ח, 1938, למד לרבנות, ואחר כך התמנה לרב בריימס, Reims‏. אחרי שצרפת נכבשה בידי הנאצים הוא עבר לנים, Nîmes‏. בסוף 1940 מונה הרב של ריימס אחראי על יהודי אלזאס שגורשו לאזור היורה, Jura‏, והרב הוסאנסקי מילא את מקומו. הוא המשיך את עבודתו של הרב אלי ציפר (ע"ע), והיה אחראי על היהודים שבאזור Saône-et-Loire‏. שם החיה את הקהילות הקטנות שהיו באזור, וביקר בקביעות במרכזי הקליטה של הפליטים. במרס 1943 מונה לרב בטולוז, Toulouse‏, שבדרום מערב צרפת, ועסק בחלוקת מזון לאסירים היהודים שהיו במחנות המעצר ובבתי הכלא בסביבה. ב-25 באוגוסט 1943 פרצה המיליציה הצרפתית לבית הכנסת בעת התפילה, והרב הוסאנסקי נעצר בעקבות הלשנה. כעבור זמן קצר שוחרר, והצטרף לארגון היהודי למאבק, OJC‏, שהיה שייך למחתרת הצרפתית האני-נאצית. הוא עסק בגיוס אנשים למחתרת, וטיפל בטייסים של בנות הברית שהיו בדרכם מבלגיה לספרד. היה חבר בוועד הכללי להגנה על היהודים, .CGDJ-‏בין היתר ליווה את היהודי חבר המחתרת מרסל לנגר, שהוצא להורג בכלא סן מישל. במאי 1944 נעצר, נכלא בדראנסי, וגורש לטאלין שבאסטוניה או לקובנה שבליטא, ושם נספה. אחרי המלחמה קיבל מממשלת צרפת את צלב הברונזה.
מקורות: Paul Levi, p.p. 385-386`‏;
הופמן, Hofman, שלמה יהודה.
היה שליח ציבור בתפילות ראש השנה ב"קיבוץ" של חסידי ברסלב בלובלין. נספה בשואה.
מקורות: יגלניק, שארית יצחק, עמ' ש"ב;

הופן, ,Hoffen אהרן.
אחרי מלחמת העולם הראשונה כיהן כרב באוזיפול, Odrzwół, שבגליציה המזרחית. מתרפ"ט,1929, היה רבה של שניאטין, Śniatyn, שבגליציה המזרחית. בימי מלחמת העולם השניה, כשנודע לו שהנאצים מחפשים אותו, הלך ברגל לטרנוב, Tarnów, שבגליציה המערבית, לבוש בבגדים של גוי, ושם נספה.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

הופנברג, Hoffenberg פנחס.
בצעירותו שימש כרב בעיירה סמוכה לווילקומיר,Vilkomir, Ukmerge, שבליטא, אך עזב את הרבנות והתיישב בשאוולי,Shavly , שבליטא. שם היה מורה ללימודי קודש. היה חבר בתנועת המזרחי. נפטר ביום שבו נכנסו יהודי העיר לגטו.
מקורות: אנציקלופדיה של הציונות הדתית, ב, עמ 33;

הופשטיין, Hofstein אהרן יחיאל, בן ירחמיאל משה.
האדמו"ר מקוז'ניץ, Kozienice. אזור ורשה. נולד בתרמ"ט,1889. לפי אלה אזכרה בתרנ"ב,1892. בתרס"ח,1908, נתמנה לאדמו"ר. מתר"ץ, 1930, גר באוטבוצק, Otwock, שעל יד ורשה. שם היה ביתו מרכז לעניים ולחולים, והדבר עורר תרעומת בקרב חסידיו הוותיקים. בזמן המלחמה עבר לוורשה. גם שם המשיך לדאוג למזון בשביל היהודים הנצרכים, ולא אחת סיכן את חייו לשם כך. לפי אחת הגרסאות עבר מוורשה לז'ליחוב,Żelechów, שבגליציה המזרחית, ושם נפטר בערב יום הכיפורים תש"ג. לפי ספר קאָזשעניץ נפטר בגטו ורשה. אחיו ישראל אלעזר היה ממייסדי כפר חסידים.
מקורות: ספר זכרון אוטבוצק-קארצ'ב, עמ 170-169; אדמו"רים, עמ 29-27; אלפסי, עמ 103-102; החסידות מדור לדור, א, עמ 214; אלה אזכרה, ג, עמ 81-78; ספר קאָזשעניץ, עמ 122; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ קצ-קצא;

הופשטיין, אלימלך, בן יוסף מנחם.
נולד בתרכ"ד,1864. היה אדמו"ר בקוז'ניץ, Kozienice, שבאזור ורשה, בראדום, Radom, שבאותו האזור, ובוורשה. נפטר בגטו ורשה, בתש"ב,1942.
מקורות: אלפסי, עמ 104;