גוטמן, גרשון - גוטשכטר, חיים

gu
גוטמן, גרשון, בן שלום.
נולד בתרל"ב,1872. למד בישיבות סלובודקה, וולוז'ין וקלם Kelm, Kelmė , שבליטא. שלושים שנה היה חבר בבית הדין בקובנה ור"מ בישיבת הירשן בסלובודקה. הקים מטבח כשר וזול, ופעל להקמת מטבח כשר לחיילים היהודים הרבים ששרתו בקובנה. נפטר בקובנה בת"ש,1940.
מקורות: יהדות ליטא, עמ 37; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 539;

גוטמן, יום טוב ליפמן.
נולד בתרס"ב,1902. היה רבה האחרון של נליבוקי, Naliboki, שבווהלין. נספה בגטו של דבורץ, Dvorets, Dworzec, שבאותו האזור, בדצמבר 1942.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאלסיטוק, נובוגרודק, עמ 456; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

גוטנברג, Gutenberg.
היה רבה האחרון של נייבליץ', Niebylec, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 267;

גוטסמן, Gotesman, Gottesman,אהרן אריה לייב.
היה רבה האחרון של גלינה, ,Glinyany Glinna, שבגליציה המזרחית. היה גיסו של המשורר אורי צבי גרינברג. גורש לפשמישל, Przemyśl, שבאותו האזור, ונספה ביערות קרשניק. לפי מגילת גליניאנע נספה בבלז'ץ בכסלו תש"ג,1942.
מקורות: קהילת גלינא 1943-1473 תולדותיה וחורבנה. עמ י"ח, קכ"ו; מגילת גליניענע, עמ 229, 249;

גוטסמן (לפי אלפסי הלר), אברהם יהושע השל.
נולד בתרמ"ח,1888. היה אדמו"ר בסטניסלבוב, Stanisławów ,Ivano Frankovsk, שבגליציה המזרחית. נספה בדרוהוביץ',Drohobycz, שבאותו האזור בחשון תש"ג,1942.
מקורות: וונדר, עמ 645; אלפסי, עמ 86; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ צד;

גוטסמן, שמשון אפרים, בן נפתלי משולם פייביש.
נולד בתר"ם,1880. מתרע"ג,1913, ניהל את אדמורו"ת לאשקוביץ בשניאטין, Śniatyn, שבגליציה המזרחית. הנאצים חשבו שהוא הרב של העיר, ורצחו אותו בערב יום הכיפורים תש"ב,1941, כשספר תורה בידו.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 517; וונדר, א, עמ 662; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ג, עמ תתנג;

גוטרמן, Guterman,אלימלך
בן הרב מרדכי, בן הרב דב, שעלה ארצה בתרצ"ה,1935. נולד בתרנ"ו,1896. למד שתים עשרה שנים אצל הרב יחיאל מאיר הלוי האלשטוק מאוסטרובצה, Ostrówiec, שבאזור לובלין. היה רבה האחרון של קורוב, Kurów, שבאזור לובלין. כשפרצה מלחמת העולם השניה נדד בערים שונות, וניסה לחזור לעירו. זמן מה שהה באפטא, Opatów, שבאותו האזור. נספה בטרבלינקה בחשון תש"ב,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 480; אפט, אופאטוב, עמ 226; ספר יזכור. מצבת זכרון לעיירתנו קוריב, עמ 773-776;

גוטרמן, יהודה ירחמיאל
בן לוי יצחק מסרוטשין, Seroczyn,שבאזור ורשה.
מתרס"ה,1905, מילא שם את מקומו של אביו. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ יט;

גוטשאל (גוטשל), Gutschal, Gutshal , אשר אנשל.
כיהן כרב בוונחוצק, Wąchock, שבאזור לובלין. בתרס"א,1901, התמנה לאדמו"ר בלודז'. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ שמב-שמג;

גוטשאל, בנימין
בן אשר אנשל (ע"ע) מראדושיץ-בנדין,ędzin -Radoszyce. כשאר חסידי ראדושיץ הרבה גם הוא בצומות ובסיגופים. נספה בשואה.
מקורות: פנקס בנדין, עמ 233;

גוטשאל, יוסף ברוך, בן אשר אנשל (ע"ע).
היה אדמו"ר בלודז'. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ קלח;

גוטשכטר, Gutshechter,חיים יהושע.
נולד בתר"ך,1860. היה אחד הרבנים הרשמיים האחרונים בגטו ורשה. נספה בניסן תש"ב,1942.
מקורות: הוברבנד, עמ 86; פלינקר, וארשה, עמ 160;