דארליך, יעקב - דומב, יעקב

da

דארליך דורליך,דרליך, Dorlich ,Darlich יעקב יצחק, בן ישראל.
מתרע"ה,1915, היה רבה של טיצ'ין ,Tyczyn, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 198;

דארליך מיכאל לייב.
נספה בשואה.
מקורות: יידיש און חסידיש, עמ 230;

דבוסקין, Dvoskin , אליעזר.
נולד בתרמ"ב, 1882. למד בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש. היה רב חב"די בקאמאי, Kamai,Kamajai ,שבליטא, והיה מקובל גם על ה"מתנגדים" בעירו. בימי מלחמת העולם הראשונה גורש לרוסיה, וזמן מה כיהן כרב ומשפיע בחרסון, Cherson, שבדרום אוקראינה. שם נספה כשהנאצים הציתלו את בית הכנסת.
מקורות: ש"ז ברגר, בית משיח, 507; ליובאוויטש וחייליה, עמ' 238;

דוביינסקי, ,Dubienski שמעון.
היה ראש ישיבה בקיידאן, Kedainiai, שבליטא. נספה בדכאו.
מקורות: יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 123, 205;

דובצ'נסקי, ,Dubchanski זלמן.
בתרצ"ט,1939, היה רבה של אלויטֶה, Alvita , שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 139;

דובער, מנחם מנדל, בן לוי יצחק.
נולד בתרל"ה,1875. למד בישיבת וולוז'ין. בתרנ"ח,1898, נתמנה לרב בקנדאו-קנדבה,Kandau, Kandava , שבלטביה. בתרע"ה,1915, התחיל לכהן כרבה של ריגה, בירתה של לטביה, ובתרפ"א,1921, יסד שם את הישיבה הראשונה. בימי מלחמת העולם הראשונה עזר לפליטים שבאו לריגה, אחרי שגורשו מערי הגבול. אגודת ישראל הזמינה אותו פעמיים לירושלים לכהן כרב ראשי, אך הוא לא נענה להזמנה, כי לא רצה לצער את הרב קוק. חינך דורות של רבנים. היה ממנהיגי אגודת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה. בביתו בריגה התקיים מניין פרטי. נספה בסוף 1941,תש"ב.
מקורות: פנקס הקהילות, לטביה, עמ 263; יהדות ליטא, עמ 49; אלה אזכרה, ז, עמ 132-131; טרונק, יודנראט, עמ 181;
דובקין, Dobkin, יוסף ראובן.
למד בישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד. איחר כך היה רב ושו"ב בכמה עיירות באוקראינה. נספה בתשרי תש"ב, 1941..
מקורות: ש"ז ברגר, בית משיח, גל 538; ליובאוויטש וחייליה, עמ' 240;

דוידוביץ, ,Dawidowitz יוסף.
בין שתי מלחמות העולם כיהן כרבה של צ'רנווצ'יצ'ה, Czarnawczyce, שבווהלין. נספה בגטו בריסק, Brest Litowsk ,Brisk ,עם כל יהודי העיר.
מקורות: פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 305;

דוידוביץ,שמואל הלוי.
בתחילת המאה העשרים כיהן בגורשקוביץ,Gorzkowice, שעל יד צ'נסטוחוב. בתרע"ג,1913, עבר לרוזפשה, Rozprza, שבאזור לודז'. נספה בטרבלינקה בקיץ תש"ב,1942.
מקורות: פנקס הקהילות, לודז' והגליל, עמ 79, 261; פיוטרקוב-טריבונלסקי והסביבה, עמ 930;

דוידמן (דודמן), Dawidman דוד נחמן.
בשנות השלושים של המאה העשרים היה רב בפאשוויטין, Pashviatin, Pašvitinys, שבליטא. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

דויטש, ,Deutsch הרב ד"ר מנחם, מנדל.
למד בבית המדרש לרבנים על שם הילדסהיימר בברלין, ובבית המדרש לרבנים בווינה. מתרע"ה,1915, עד תר"פ,1920, היה בזלוטשוב, Złoczów, שבגליציה המערבית. באביב תרפ"ט, מאי 1929, נתמנה לרבה של סקוצ'וב,Skoczów' , שעל יד ביילסקו- ביאלה (גליציה המערבית-שלזיה). נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 289; בית המדרש לרבנים בברלין, עמ 44; ספר הזכרון לתלמידי בית המדרש לרבנים בווינה, עמ 74;

דומב, ,Domb איתמר, בן יוסף.
נולד בתר"ן,1890. היה ראש הישיבה של חסידי בעלז בקרקוב. נספה בקרקוב.
מקורות: וונדר, א, 768-767;

דומב, יעקב .
היה ראש הישיבה האחרון בצ'יחנוביץ, Ciechanowiec, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: ספר צ'יחנוביץ, עמ 398;