הלברשטם, יהושע - הלברשטם, יקותיאל

a

הלברשטם, יהושע, בן משה.
נולד בתרל"ח,1878. כך לפי וונדר. לפי אלפסי בתרנ"ו,1896. מתרס"ט,1909, כיהן כרב ואדמו"ר בדולינה, Dolina, שבגליציה המזרחית. בימי מלחמת העולם הראשונה היה בהונגריה. בתרפ"ב,1922, חזר לעירו. בימי מלחמת העולם השניה ניסה להעביר את בני משפחתו להונגריה. כמה מהם נתפסו בגבול ונהרגו בידי הגרמנים. גם הוא נספה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 473-472; החסידות מדור לדור, ב, עמ 413; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ נח;

הלברשטם, יהושע, בן שלום אשר מאיר.
בערך מתרצ"ה,1935, מילא את מקומו של אביו כרב ואדמו"ר בבוכניה, Bochnia, שבגליציה המערבית. נספה בתש"ג,1943, בעת הגירוש מן העיר.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 66; אלפסי, עמ 192-191; החסידות מדור לדור, ב, עמ 415; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ נח; וונדר, ב, עמ 472;

הלברשטם,יוכבד.
בתו של האדמו"ר מרדכי דב מהורניסטופול Hornistopol, , שבאוקראינה, ורעייתו של אלישע בן ברוך מגורליץ, Gorlice, גליציה המערבית, שהיה שם אב"ד, רב העיר ויושב ראש הקהילה (ע"ע). היא היתה מלומדת מאוד. כשפרצה מלחמת העולם שניה נמלטה עם משפחתה לסמבור, Sambor, שהיתה בשטח הכיבוש הרוסי. בסיון ת"ש,1940, הם גורשו לסיביר, במסע שנמשך שישים יום. שם נפטרה בתשרי תש"א,1940.
מקורות: ספר גורליצה, עמ 13, 68; וונדר, ב, עמ 422-420;

הלברשטם, יחזקאל שרגא, בן אריה לייב מרדכי.
נולד בתר"ן,1890. היה רב ואדמו"ר בשיניאווה, Sieniawa, שבגליציה המערבית ו- או בפשמישל, Przemyśl. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 475; החסידות מדור לדור, ב, עמ 413, 415;

הלברשטם, יחזקאל שרגא
בן מנחם מנדל מדוקלה, Dukla, גליציה. נולד בתר"ן,1890. הגרמנים התעללו בו ולאחר מכן רצחו אותו בתש"ב.
מקורות: וונדר, ב, עמ 483-482;

הלברשטם, יחזקאל שרגא, בן סיני.
רודקי-רידיק Ridik, Rudik , גליציה המזרחית. יתכן שכיהן שם גם במשרה רשמית. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 411; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 504;

הלברשטם, יחזקאל שרגא, בן שמחה יששכר דב (בער).
נולד בתרס"א,1901. בימי מלחמת העולם הראשונה גלה להונגריה. בשבועות תרפ"ג,1923 (או תרפ"ו,1926), הוכתר כאדמו"ר בצישאנוב, Cieszanów, שבגליציה, במקום אביו, שנפטר בתרע"ד,1914. כיהן גם כרבה של העיר. כשעלו הנאצים לשלטון הוא חשש מאוד מפני הבאות. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט לבעלז, שהיתה תחת השלטון הרוסי, והתגורר בכמה עיירות שבסביבה. החסידים השתדלו שהרוסים לא ישלחו אותו לסיביר. אנשים ששרדו מן המלחמה סיפרו הרבה על התנהגותו בזמנים הקשים ההם, אך לפי שעה אין בידינו יותר פרטים על כך. נספה בבלז'ץ. לפי גרסה אחרת נרצח ביום ג' בשבט תש"ב באחד הכפרים הסמוכים לעיירה שבה גר.
מקורות: ספר זכרון דקהילה קדושה צישענאוו, עמ 23, 25, 37-36; וונדר, ב, עמ 485-483; אלה אזכרה, ז, עמ 35-28; החסידות מדור לדור, ב, עמ 411; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 451; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ קפב;

הלברשטם,יחיאל מיכל צבי
בן יוסף אלימלך, שהיה אב"ד בכשאנוב, Chrszanów (חשאנוב), שבגליציה המערבית. גר בריישא,Rzeszów, שבאותו האזור, ולפני מלחמת העולם השניה התמנה שם לדיין ומו"ץ. נספה בתמוז ת"ש,1940.
מקורות: וונדר, ב, עמ 486-485;

הלברשטם, יעקב צבי, בן יצחק ישעיה.
נולד בתרנ"ו,1896. היה יד ימינו של אביו, ויסד בקרקוב, בסוּכה, ,Sucha ובכשאנוב, Chrszanów שבגליציה המערבית, את ישיבות "דברי חיים" (על שם סבו חיים הלברשטם מצאנז). בתרפ"ג,1923, התקבל כרבה של סוכה . לחם בציונים בעירו. נספה בתש"ג.
מקורות: וונדר, ב, עמ 488; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 274, 275;

הלברשטם, יצחק ישעיהו.
בן זקוניו של האדמו"ר חיים הלברשטם מצאנז. נולד בתרכ"ד,1864. כשהיה בן תשע עשרה נתמנה לאב"ד בטשכויב, Czchów, שבגליציה המערבית, ושם שימש גם כאדמו"ר. בתרנ"ג,1893, עבר לסאטמר, Sătmar, Satu Mare, Sakmir שבטנסילבניה, ואחר כך לקרקוב. שם פתח בית מדרש משלו, וזכה לכבוד ולהערכה מכל החסידים בעיר. פעל למען עניי ארץ ישראל. בתר"ץ,1930, לחם נגד אפיית מצות במכונה. זמן קצר אחרי שפרצה מלחמת העולם השניה נמלט ללבוב, שהיתה בשטח הכיבוש הרוסי, והחסידים השתדלו שהשלטונות לא יגרשו אותו לסיביר. כשכבשו הגרמנים את האזור חזר מערבה, ונדד ממקום למקום. היה גם בגטו קרקוב, ועם חיסול הגטו הוברח לגטו בוכניה, Bochnia. הרב מיכאל דב וייסמנדל ואישים אחרים רצו להעביר אותו משם להונגריה, עם האדמו"ר ר' אהרן מבעלז ואחיו מרדכי מבילגוריי. אך הוא סרב להימלט, כי לא רצה לעזוב את אשתו ואת ילדיו. נספה באלול תש"ג,1943.
מקורות: אדמו"רים, עמ 163-161; פנינה מיזליש, פדות, עמ 96, והע 8; אלה אזכרה, ד, עמ 166-162; החסידות מדור לדור, ב, עמ 410; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 304; חכמי טרנסילבניה, עמ קי; בוסאק, בין צללי עיר, עמ 213;

הלברשטם, יקותיאל יהודה, בן אריה לייב מרדכי.
נולד בתרנ"ג,1983. גר בצאנז, Sanz, Nowy Sącz , ומתרצ"ב,1932, מילא את מקומו של אביו, כאדמו"ר משיניאווה, Sieniawa. נספה בתש"ג.
מקורות: וונדר, ב, עמ 497-496; החסידות מדור לדור, ב, עמ 415; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 361;

הלברשטם, יקותיאל יהודה
בן משה מדולינה, Dolina, שבגליציה המזרחית. היה חתנו של יהושע הלברשטם (ע"ע) שהיה רב ואדמו"ר בדולינה, ושם סייע לו ברבנות. מתרע"ב,1912, היה אדמו"ר בעירו. פרסם מאמרים רבים בהלכה ובאגדה. נספה בביתו בתש"ב.
מקורות: וונדר, ב, עמ 498-497; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית,עמ 154; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ תמא;