הלברשטם, מנחם - הלברשטם, צבי

ha
הלברשטם, מנחם מנדל, בן אריה לייב.
נולד בתר"ן,1890. גר בקרקוב, ושם היה לו בית מדרש משלו. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 515;

הלברשטם, מנחם מנדל, בן נפתלי.
נולד בתר"ם,1880. בתרפ"ג,1923, עוד בחיי אביו, נבחר לרבנות בכשאנוב ,Chrszanów, והיה רבה האחרון של העיר. נספה באושוויץ באדר א תש"ג,1943.
מקורות: וונדר, ב, עמ 313-512; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 175;

הלברשטם, מרדכי.
היה מו"ץ בסוקולוב, Sokolow (בפולין יש כמה ערים בשם הזה. אך לא הצלחתי לוודא לאיזו מהן הכוונה). הוסמך לרבנות בידי הרב יושע בר מבריסק. היה הראשון מאנשי פולין שהתקרבו לתורתו של ר' נחמן מברסלב. נספה בשואה.
מקורות: יגלניק, שארית יצחק, עמ' ש"ב

הלברשטם, מרדכי זאב, בן אריה לייב.
נולד בתרמ"ב,1882. בתרס"ד,1904, נתמנה לרבה של גריבוב, Grybów, שבגליציה המערבית, ובתרצ"ה,1935, כאב"ד בצאנז, Sanz, Nowy Sącz, שבאותו האזור. שם המשיך לטפל בישיבת "בני תורה", שאותה הקים אביו בעיר. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט לטרנוב, Tarnów, שבאותו האזור, כי ידע שבכל מקום שאליו מגיעים הגרמנים הם מחפשים תחילה את הרבנים. ב-1941 בא בחשאי לצאנז, כשהוא לבוש בבגדי איכר, והחסידים אספו בשבילו כסף כדי שיוכל לרפא את אשתו שחלתה. נספה בסיון תש"ב, 1942, ביער על יד טרנוב. לפי לעהרער גורש לאושוויץ בסוף תש"ג, 1942.
מקורות: וונדר, ב, עמ 514; החסידות מדור לדור, ב, עמ 411; לעהרער א, עמ 181;
ביקור בבית הקברות בצאנז 2005 - סרטון באידיש

הלברשטם, משה, בן אריה לייב.
צאנז, Sanz, Nowy Sącz, גליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 411;

הלברשטם, משה, בן מיכל.
לפני מלחמת העולם השניה למד ב"קיבוץ גבוה" של חסידי רדומסק, Radomsk, בסוסנוביץ. בזמן המלחמה עשה זמן מה בבוכניה,,Bochnia וכשהמצב שם הורע נמלט לפרושוביצה, Proszowice, הסמוכה. בתחנת הרכבת נאסר, כי היה בזקן ובפאות. בבית הכלא חיפש חיל גרמני את ה"ראבינער מוזס הלברשטם". אחרי שהוא איים להרוג את כל היהודים שהיו שם הזדהה הרב הלברשטם, יצא לקראתו, ונורה.
מקורות: דוד שטשעגאָווסקי (כעד ראיה), יהודי שלמד ב'כתר תורה' בוער בו אש התורה ומתיקותה;

הלברשטם, משולם זושא יצחק, בן שלום אליעזר.
גר בהונגריה. נספה באושוויץ באייר תש"ד, 1944.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 410;

הלברשטם, נחום אפרים.
כיהן כרב חסידי באושויינצ'ים. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 51;

הלברשטם, נחום אפרים, בן אריה לייב.
נולד בתר"ס,1900. היה אדמו"ר בטרנוב, Tarnów, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 522; החסידות מדור לדור, ב, עמ 413;

הלברשטם, נפתלי חיים, בן אלישע מגורליץ-גורליצה, Gorlice.
גליציה המערבית. נולד בתרמ"ה, 1885. היה הגבאי של כולל "חיבת ירושלים" בגורליץ. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט לגליציה המזרחית שהיתה בשליטתם של הרוסים. משם גורש על כל משפחתו לסיביר. ביום הראשון לבואם לשם, בתש"א, 1941, ציוו עליהם הרוסים לכרות עצים, בקור העז. הרב, שלא היה רגיל לעבוודה פיסית קשה כזאת, קיבלת התקף לב ונפטר.
מקורות: ספר גורליצה, עמ 25; The Bostoner Rebbetzin, Remembers, p.p 109 ;

הלברשטם, סיני, בן ברוך.
נולד בתר"ל,1870. עד תרס"ז,1907, ישב בקולושיץ, Kołaczyce, שבגליציה המערבית. באותה שנה נתמנה לרבה של ז'מיגרוד, Żmigród Nowy, שבגליציה המזרחית. מתרפ"ח,1928, היה חבר בוועד הקהילה שם, ופעל למען עניי ארץ ישראל. בסוף מלחמת העולם הראשונה סבלו יהודי עירו מפוגרומים, ולכן עבר ליאסלו, Jasło, שבגליציה המערבית, ומשם לקרקוב. בתחילת מלחמת העולם השניה נמלט ללבוב. הוא חשש שהרוסים יחרימו את ספר החידושים שכתב, ולכן מסר אותו לאחד ממכריו בתקוה שבעתיד יזכו הוא או בניו להדפיסו. כתב היד אבד במלחמה, ונשאר ממנו רק הכרך של דרשותיו למועדים, שאותו רשם מפיו אחד מבניו. הרב הלברשטם הוגלה לסיביר, ושם נפטר ביערות אומסק בתמוז תש"א, 1941. בסוף שנות התשעים של המאה העשרים ניסו חסידיו לאתר את קברו, אך ללא הצלחה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 532-528 ; החסידות מדור לדור, ב, עמ 411; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 153;

הלברשטם, פנחס שמעיה, בן אריה לייב.
נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 411;

הלברשטם, צבי הירש
בן אריה לייב מצאנז, Sanz, Nowy Sącz. נספה ב"אקצית הרבנים" שארעה שם ביוני 1941.
מקורות: ספר סאנץ, עמ 772; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 264;