גליצנשטיין, אריה - גמזו, יצחק

גליצנשטיין, Glitzenstein ,הרב ד"ר אריה יצחק.
למד בבית המדרש לרבנים בווינה. מתרפ"ה,1925, היה רב בלודז'. מתרצ"ג, 1933, עד פרוץ מלחמת העולם השניה היה רב בטורון, Toruń, שבאזור פוזנן. בזמן המלחמה היה בגטו ורשה ושם עבד ב"שופ" לנעליים. נמנה עם הרבנים שקראו ליהודים שלא לנסוע לפוניאטובה ולטראווניקי. בסוף החורף של ת"ש,1940, השתתף שם בישיבה שאורגנה בהסכמת הג'וינט, ושבגלל הפיקוח של הגרמנים דנו בה בבעיות של מעונות הילדים ובשאלות דומות שהיו בעלות אופי סוציאלי. נספה בטרבלינקה.
מקורות: זיידמן, יומן, עמ 130, 241; פנקס הקהילות, פולין, מחוזות פוזנן ופומרניה, גדנסק, עמ 75; אהרונסון, עלי מרורות, עמ 59; ספר הזכרון לתלמידי בית המדרש לרבנים בווינה, עמ 74;

גליצקי, ,Galicki משה.
היה בפינסק, Pinsk, שברוסיה הלבנה (בין שתי מלחמות העולם השתייך האזור הזה לפולין). הגרמנים התעללו בו, והוא נספה באוגוסט 1941.
מקורות: ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין, ב, עמ 329;

גליק, Glik, Glück יוסף.
התחנך בישיבת ויטנברג בדווינסק Dwinsk, Daugaplis, Dünaburg, שבלטביה, ולמד בישיבת "בית יוסף" בנובהורדוק. היה עוזרו של ר' יוסף יוזל הורוביץ, ראש ישיבת "בית יוסף" בפינסק, Pinsk, שברוסיה הלבנה (בין שתי מלחמות העולם השתייך האזור הזה לפולין). בתרפ"ח,1928, התקבל כרב בטלחן, Telekhany, שבפלך מינסק, Minsk, רוסיה הלבנה, והיה ידוע בשם "דער טעלעחאנער רב". פעל הרבה למען החינוך התורני, ובייחוד לטובת ישיבות "בית יוסף". השתתף בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל שהתקיימה בתרצ"ז,1937, במריינבאד, Lázné Marienbad,Mariánské, שבצ'כוסלובקיה. בספטמבר 1939 ברח מעירו. נספה בשואה.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 379; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 253;

גליקמן (רובין) ,Rubin ,Glikman,Glückman יהושע, בן יצחק.
נולד בתרנ"ד,1894. בתר"ץ,1930, נתמנה לרב בסוסנוביץ, Sosnowiec. נספה באלול תש"ג,1943.
מקורות: פנקס בנדין, עמ 233; פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה, עמ 331; וונדר, ד, עמ 694;

גליקסון (גליקסזון) ,Glikson ,Glückson הירש.
עמד בראש ישיבת "תורת חיים" בוורשה. נספה בשואה.
מקורות: הוברבנד, עמ 77;

גליקסון, ישעיה.
היה הרב של קרסנושלץ Krasnosielc, שבאזור ורשה. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט לוורשה. אחרי זמן מה ניסה לחזור לעירו ונספה בדרך.
מקורות: הוברבנד, עמ 37-38;

גלמן (גילמן), Gehlman ,Gelman, Gilman ,חיים.
נספה בפורט התשיעי בקובנה.
מקורות: אשרי, חורבן ליטע, עמ 42;

גלפרין (הלפרין), ,Galperin-Halperin אלתר.
היה רב בסלוניםSlonim ,,שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס סלונים, כרך ב, דפי ההנצחה בסוף הספר;

גלנץ, Glanz אריה.
היה רבה האחרון של טישיבצה-טישוויץ, Tyszowce, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה, עמ 245;

גלרנטר, ,Gelernter
בין שתי מלחמות העולם כיהן כרבה של יאשייניצה-רושיילנה, Jasienica Rosielna, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית, עמ 221;

גלרנטר, יצחק.
נולד בתר"מ,1880. זמן מה היה אב"ד בנוביטַניץ', Novitanitz,Nowotaiec, שבגליציה. אחרי מלחמת העולם הראשונה עבר לקרקוב. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, א, עמ 719;

גמזו, ,Gamzu יצחק.
נולד בתר"ע,1910. למד בישיבת טלז. נספה בתמוז תש"א.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רסב;