הורוביץ, אליעזר - הורוביץ, ברוך

ho
הורוביץ, אליעזר, בן אברהם חיים.
נולד בתרמ"א,1881. בתרס"ט,1909, נתמנה לרב בגרודז'יסקו דולנה, Grodzisko Dolne, שבגליציה. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לטרנוב, Tarnów, שבאותו האזור, ושם היה דיין. בתר"פ,1920, נתמנה לרב בפולאניץ, Połaniec. אחרי שאביו נפטר חזר לטרנוב ושם מילא את מקומו כאדמו"ר. נספה בכסלו תש"ג,
1942[m1] .
מקורות: טרנוב II, עמ 222-219, 233; טארנע, קיום און חורבן פון א יידישער שטאט, עמ 216; רדומישל רבתי והסביבה, עמ 130-126; אדמו"רים, עמ 35-33; אלפסי, עמ 130 ; החסידות מדור לדור, א, עמ 275; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 99;

הורוביץ, אליעזר משה, בן חיים אריה.
קרקוב
. חיבר את הספר "טיב עין", חידושים ופלפולים. נספה בשואה.
מקורות: בוסאק, בין צללי עיר, עמ 212;

הורוביץ, אלעזר, בן נפתלי.
תחילה היה אב"ד ואדמו"ר בבארוב, Borowa, שבגליציה המערבית, ואחר כך עבר למייליץ, Mielec, שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ב, עמ 172; אלפסי, עמ 130; החסידות מדור לדור, א, עמ 273; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה,
עמ 71;

הורוביץ, אלעזר, בן חיים יחיאל.
היה אדמו"ר בדרוהוביץ', Drohobycz, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 132.

הורוביץ, אלעזר, בן שלום.
מילא את מקומו של אביו כאדמו"ר בריישא ,Rzeszów , שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 132.

הורוביץ, אלתר, בן יחיאל.
היה רבה האחרון של פוקשבניצה,Pokrzywnica, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 274;

הורוביץ, אלתר אליעזר, בן אברהם שמחה.
היה רב בריגליץ Ryglice , שבגליציה המערבית, ובסטאשוב, Staszów, שבאותו האזור. נספה בחשון תש"ג,1942. מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 274; ספר יזכור בארנוב, עמ 72, 108;

הורוביץ, אלתר יחזקאל אליהו, בן יהושע.
נולד בתרל"ט,1879. לפי גרסה אחרת בתרמ"ה,1885, בדז'יקוב Tarnobrzeg, שבגליציה המערבית. בתרס"ט,1909, נתמנה לרב בעירו, ובתרע"ג,1913, לאדמו"ר. בימי מלחמת העולם הראשונה נמלט לוויז'ניץ שבבוקובינה ומשם לגרוסוורדיין Grosswardein, Oradea, שבטרנסילבניה. כשחזר לפולין השתקע בטרנוב, Tarnów, שבאותו האזור. שם הנהיג את חסידיו, והקים את ישיבת "בית דזיקוב". בתר"ץ,1930, רצה לעלות לארץ, אך חמיו התנגד לכך. כשעלו הנאצים לשלטון הוא צפה שעומדת לפרוץ מלחמה, ויעץ לחסידיו לברוח או להגר. בזמן המלחמה ניסה להסתתר בערים שונות, וכשנודע לו שהגרמנים מחפשים אותו הוברח לגטו קרקוב, ושם הסתתר עם ר' משה'ניו פרידמן (ע"ע). נספה במחנה פלאשוב, Płaszów, שעל יד קרקוב. באדר בתש"ג,1943.
מקורות: טרנובז'ג-דז'יקוב (גליציה המערבית), ספר זכרון ועדות, עמ 104-96, 122; טארנע, קיום און חורבן פון א יידישער שטאט, עמ 214-213; טרנוב II, 1968, עמ 227-22; אדמו"רים, עמ 47-44; אלפסי, עמ 128; החסידות מדור לדור, א, עמ 274; אלה אזכרה, ג, עמ 140-137; אלה אזכרה, ג, עמ 140-137; טארנע, קיום און חורבן פון א יידישער שטאט, עמ 212; וונדר, ב, עמ 157-154; אלפסי, עמ 128; ספר לאנצוט, עמ 71-70; טרנוב II, עמ 350; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ ריז-ריט;

הורוביץ, אריה לייב, בן אליעזר.
בתרע"ח,1918, נתמנה לאדמו"ר ורב בזוויירצ'ה, Zawiercie, שבאזור זגלמביה. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 101 ; החסידות מדור לדור, א, עמ 209; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ שיא;

הורוביץ, אריה מאיר.
היה אב"ד בבלוז'וב, ,Błazowa שבגליציה המערבית, ושם נספה בבית הכנסת.
מקורות: וונדר, ב, עמ 192; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 91;

הורוביץ, בן-ציון, בן טוביה.
נולד בתרכ"ה,1865. היה רב ואדמו"ר במאדין,Majdan Królewski , שבגליציה. בימי מלחמת העולם הראשונה היה בווינה. היה פעיל באגודת ישראל וממייסדי "בית יעקב". נספה בת"ש, בבית החולים בריישא, Rzeszów. כך לפי וונדר. לפי החסידות מדור לדור נספה בבלז'ץ בשבט תש"ג,1943.
מקורות: אלפסי, עמ 130; החסידות מדור לדור, א, עמ 274; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות א, עמ שנח- שנט; וונדר, ב, עמ 194;

הורוביץ, ברוך קלונימוס, בן אליעזר.
נולד בתרמ"ה,1885. בתרע"ז,1917, נתמנה לאדמו"ר בסלופיה, Słupia Nowa שבאזור לובלין. בתרע"ח,1918, הוכתר כרבה של פילץ, Pilica, שבאותו האזור. בזמן הכיבוש הגרמני גילה כושר מנהיגות, אך לפי שעה אין לנו פרטים נוספים על כך. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 101; החסידות מדור לדור, א, עמ 209.

[m1]הורוביץ, אליעזר בן אברהם. מן המקורות השונים לא ברור אם הוא עבר לטרנוב אחרי מלחמת העום הראשונה, או רק אחרי שאביו נפטר.