רזניק, זונדל - רייטר, יהודה

re
רזניק, זונדל.
נולד בתרס"ו,1906. היה ב"כולל הרבנים" שעל ידי ישיבת טלז. נספה בטלז בתמוז תש"א.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רפ;

רזניק, יעקב חיים.
נולד בתרמ"ג,1883. היה מו"ץ בוילקומיר, Vilkomir, Ukmerge, שבליטא, והרב האחרון של הפרוור "מעבר לנהר", שנקרא גם "מתחת למים". נספה באב תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 246;

ריבקא (ריבקו), Riwko,Riwka,מאיר צבי.
נולד בתרע"א,1911. היה מתלמידי ישיבת קלם,Kelm, Kelmė, שבליטא. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רצט;

ריבקין (ריווקין), Riwkin , יצחק.
נולד בליטא בתרנ"ט, 1898. עד תרע"ה, 1915, למד בישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד בליובאוויטש, ועד תר"פ, 1920, בקרמנצ'וג ,Kremenchug, שבאוקראינה. הצליח לעזוב את ברית המועצות, ומתרצ"ג, 1933, עד תרצ"ו, 1936, היה מו"צ ושו"ב בישוב חקלאי קטן על יד קורניץ, Kuzreniec Kornitz, שבאזור וילנה, ואחר כך, עד החורבן, בנובו שווינציאן (ניי שוונציאן), Novo-Svenčianai, שבאותו האזור. נספה בחול המועד סוכות תש"ב, 1941.
מקורות: ש"ז ברגר, בית משיח, גל 503; ליובאוויטש וחייליה, עמ' 447;

ריבקין, מרדכי לייב.
נולד בתר"ע,1910. למד בישיבת טלז. שם נספה באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רסז;

ריבקין, לייב.
היה רבה האחרון של חורושץ', Choroczcz, שבווהלין. זמן מה שהה בגטו ביאליסטוק. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 353;

ריגר, Riger ,שמחה זליג.
נולד בתרכ"ד,1864. למד בישיבת וולוז'ין. אחרי שהישיבה נסגרה, בתרנ"ב, 1892, התקבל כמו"ץ בבריסק, לצידו של ר' חיים סולובייצ'יק. שם לימד גם ב"קיבוץ" של לומדי תורה שהכשירו את עצמם להיות רבנים ומורי הוראה. בין תלמידיו שם היה גם הרב איסר יהודה אונטרמן. נספה עם חורבנה של יהדות בריסק, בחשון תש"ג,1942.
מקורות: אלה אזכרה, ה', עמ 294-289;

ריז (רייס),Reis, Riz ,דוד, בן יהושע.
נולד בתר"ל,1870. תחילה כיהן כרב בקניהניטש, Knihynicze, ואחר כך בסולה, Stara Sol, שבגליציה המזרחית. מתרנ"ט,1899, היה ראב"ד בקולומיה, Kolomea, שבאותו האזור. בימי מלחמת העולם הראשונה היה בגרוסורדיין Oradea,Nagyvarad,,Grosswardein, שבטרנסילבניה. נספה בתש"א,1941.
מקורות: וונדר, ד, עמ 915-914;

ריטר, Ritter,אליעזר בנדיט.
נולד בתרס"ה,1905. למד בישיבת "עץ חיים" בבובוב,Bobowa, שבגליציה המערבית, ושנים אחדות לימד בה. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 922;

רייזנברג (רוזנברג), Reizenberg (Rozenberg, Rosenberg),יצחק.
בימי מלחמת העולם הראשונה נתמנה לרב בלושיצה, Łosice, Loshitz, שבווהלין. בתר"פ,1920, היכו אותו חיילים פולנים שהתפרעו במקום. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 281;

רייטלר, Reitler,משה אלתר, בן ברוך.
מתרס"ג,1903, כיהן כרב בטארנורודה, Tarnoruda, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 252;

רייטר, Reiter,יהודה לייב. גניבושוב, Gniewoszów, אזור לובלין.
נספה בשואה.
מקורות: ספר זכרון לקהילת גניבושוב, עמ 522 ברשימת הנספים;