רייך, יוסף - רייצס, חיים

re
רייך, Reich, יוסף, בן מנחם מנדל.
נולד בתר"ן,1890. זמן מה היה רב בעיירה סמוכה לריישא ,Rzeszów שבגליציה המערבית, ואחר כך בריישא עצמה. התפרנס מ"מלמדוּת" לתלמידים ברמה גבוהה, לימד בבית המדרש, והיה אחד משני המוהלים בעיר. בזמן הפרעות שערכו הפולנים בריישא בתרע"ח,1918, נפגעה רגלו. בתרפ"ה,1925, התקבל באופן רשמי כדיין ומו"ץ בעיר. נפטר אחרי שהנאצים התעללו בו.
מקורות: וונדר, ד, עמ 926-925;

רייך, שמעון, בן זאב וולף.
נולד בתרע"ב,1912. היה מו"ץ בטשֶסקוביץ, Ciezkowice, שבגליציה המערבית, ובתרצ"ט,1939,התקבל כשוחט בלאנצוט,Łańcut,שבאותו האזור.כשפרצה מלחמת העולם השניה עבר למזריטש שהיתה בתחום הכיבוש הרוסי, וממנה חזר לבוכניה, וישניצה, ובריגל-בז'סקו, ,Brigel-Brzeskoשהיו בתחומי הכיבוש הגרמני. נספה בבלז'ץ.
מקורות: וונדר, ד, עמ 932;

רייכמן. .Reichman
היה רב באיוואצביץ, Ivatsevich, ווהלין. ככל הנראה נפטר ביער, בין הפרטיזנים.
מקורות: פנקס ביטען, דער אויפקום און אונטערגאנג פון א יידישער קהילה, עמ 398;

ריינהולד,Reinhold ,אברהם, בן ישראל.
היה דיין ומו"ץ בקרקוב. נספה בשואה.
מקורות: אברהם דוד שטשעגאָווסקי, יהודי שלמד ב'כתר תורה' בוער בו אש התורה ומתיקותה, "'כתר תורה", שנה ג, גל' א, אדר תש"ס; מנחת אברהם, דברי מרדכי, עמ טו-טז;

ריינהולד, משה, בן ישראל.
למד בישיבה של ר' שמעון אנגל (ע"ע) בקרקוב. נספה בקרקוב.
מקורות: וונדר, ד, עמ 953;

ריינמן, Reinman, אברהם.
בין שתי מלחמות העולם כיהן כרב באיסטריק-אוסטשיקי-דולנה, Ustrzyki Dolne, שבגליציה המזרחית. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 59;

ריינמן, זאב וולף, בן חיים (ע"ע).
היה אב"ד בנארול, Narol , ובבוריסלב,Borysław, שבגליציה המזרחית . עבד ב"כולל גליציה" בבוריסלב. נספה בשואה.
מקורות: לוח זכרון לבניו ולחתניו של הרב שמואל פירר מקרוסנו בבית העדּות, ניר גלים; וונדר, ד, עמ 957;

ריינמן, חיים. היה רב בנארול, Narol.
נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 334;

ריינמן, לייב.
היה רבה של נארול, Narol, שבגליציה המזרחית, ושל העיירה ליפסקו, Lipsko, שהיתה כפופה לה. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 301, 334;

רייס. Reiss.
היה דיין בסולה, Stara Sól, שבגליציה המזרחית. נספה בקולומיה, Kolomea, שבאותו האזור.
מקורות: ספר הזכרון של קהילת קולומיה והסביבה, עמ 358;

רייצר, Reitzer, יצחק.
היה רבה האחרון של ז'טל, Żhetl, שבליטא. היה ביודנראט. ב-22 ביולי 1941 נכלא עם רבים מנכבדי הקהילה בקסרקטין בנובוגרודק. ב-25 ביולי הובלו כולם לחורשה הסמוכה, ושם נרצחו. כך לפי פנקס הקהילות. לפי פנקס ז'טל נספה באוגוסט 1942.
מקורות: פנקס זשעטל, עמ 52, 319; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 340, 341;

רייצס, Reitzes, חיים.
היה ר"מ בלבוב. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 1001;