קריגר, ברוך - קרקובסקי, יצחק

kr
קריגר,Krieger,Krueger , ברוך.
בתרצ"ז,1937, התמנה לרבה של קוסטופול, Kostopol, במקום הרב שטרנברג שעלה לארץ. הצליח לקבל לידיו את הסמכויות הרשמיות לטיפול בענייני אישות, ורישום הנישואין, הלידות והפטירות, שעד אז היו בסמכותו של הרב גרינפלד מרובנה. נספה בטרבלינקה.
מקורות: ספר זכרון לקהילות טוטשין-קריפה, עמ 175; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 169; ספר קוסטופול, עמ 153, 306;

קרייזר, Kreiser,דב.
לימד בישיבה הקטנה בקלצק, Kleck, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובגרודק, עמ 556;

קרימר, Krimer,(Krumer),מרדכי.
בשנות השלושים של המאה העשרים היה רב באחת השכונות בקובנה. נספה באקציה הגדולה שנערכה בגטו קובנה בחשון תש"ב,1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

קרישעק (קרישק). Krishek, Krishak,
היה אב"ד בניישטאט-נובה-מיאסטוNewstadt,, Nowe Miasto , Korczyn Nowy, שבאזור קרקוב, בפייזער,Peizer, Pyzdry , שבאזור פוזנן, ובקובאל, Kowal, שבאזור לודז', והיה הרב האחרון שם. נספה בשואה.
מקורות: אהרונסון, עלי מרורות, עמ 27;

קרמרמן, Kremerman,אליהו.
מאמצע שנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרבה של קרוז', Krozhi, שבליטא. היה ממייסדי הישיבה בווילקומיר,Vilkomir, Ukmerge, שבאותו האזור, והיה ראש הישיבה בקלם, Kelm, Kelmė. נספה באב או באלול תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 246, 610; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

קרליץ (קארליץ),Karelic,יצחק, בן שמריהו יוסף (איצ'ה קוסובר).
היה אחיו של ה"חזון איש". כשאביו נפטר הוא סרב לקבל את משרת הרבנות בעירו קוסובה, Kosów Poleski, שבווהלין, והעדיף למסור אותה לגיסו אבא סויאטיצ'קי (ע"ע). אחרי מלחמת העולם הראשונה הקים בה ישיבה קטנה לצעירים וגם ישיבה גדולה. בימי מלחמת העולם השניה דחה את הנסיונות להצילו אותו, כי לא רצה להיפרד מן היהודים בעירו. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: אלה אזכרה, ז, עמ 82-76; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 311; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

קרליץ משה, בן שמריהו יוסף.
היה אחיו של ה"חזון איש". למד בישיבת סלובודקה, והושפע מתנועת המוסר. בתרע"ט,1919, דרש שבשבת יביאו אליו כסף, שאותו אסף לטובת נפגעי הפרעות באוקראינה, והדבר גרם למחלוקת בעירו. אחר כך שימש כרב, דיין ומו"ץ בפונאר, Ponary,Paneriai, שעל יד וילנה. ערך את הירחון הרבני "כנסת ישראל". נספה בשואה.
מקורות: אלה אזכרה, ז, עמ 79; רבני ברית המועצות, 1939-1991;


קרניץ (קרעניץ), Krenitz,אברהם.
נולד בתרנ"א,1891. היה ב"כולל הרבנים" שעל יד ישיבת טלז. נספה בטלז בתמוז תש"א.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רפ;

קרניץ, ישראל.
כיהן כרב בז'ימל, Žeimelis, שבליטא. היה רבה האחרון של נמוקשטי, Nemokshti, שבאותו האזור. נספה עם בני קהילתו באב תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 293, 409; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

קרקובסקי, Krakowski‏ , יצחק.
היה מחסידי ברסלב בלודז'. אחר כך עבר לאוטווצק, Otwock‏, שעל יד ורשה, ונקרא " ר' יצחק'ל אוטווצקר".
קרב לחסידות ברסלב רבים מאנשי לודז'. נספה בשואה.

מקורות: יגלניק, שארית יצחק, עמ' ש"ב