סובול, שרגא - סטמפל, משה

so
סובול (סאבאל), Sobol,שרגא פייבל.
נולד בתרס"ו,1906. למד בישיבת טלז. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים,א, עמ רעט;

סודלניצקי, Sudelnicki,זלמן.
היה רבה האחרון של וישטינץ,Vishtinets,שבליטא. ביולי 1941 אילצו הגרמנים את יהודי עירו לחפור בורות. הרב סודלניצקי היה בין אלה שסרבו למלא את הפקודה, והם התעללו בו עד מוות.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 261;

סודרסקי.Sudarski .
היה מראשי הישיבה הקטנה "אור תורה" בקלם, Kelm, Kelmė, שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 162, 228;

סוחצ'בסקי (סוכאטשבסקי), Suchachewski,יששכר.
היה רבה האחרון של דז'וויצה, Drzewice, שבאזור לודז'. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לודז' והגליל, עמ 87;

סויאטיצ'קי,Swiatichki,אבא.
היה רב באוסטרוב מזובייצק, Ostrów Mazoeiecka, שבאזור ורשה, ואחר כך בקוסובה, Kosow Polski,Kosów Poleski, Kossovo, שברוסיה הלבנה (בין שתי מלחמות העולם השתייך האזור הזה לפולין). בתרצ"ז,1937, נתמנה לרבה של טיקטין, Tiktin, Tykocin, שעל יד ביאליסטוק. עזר הרבה לעניים בעירו, וחי בצניעות רבה. כשנודע לו שבני הקהילה מתכוונים לקנות לו מעיל פרווה התנגד לכך בתוקף. דרש להחליף את הדירה המרווחת שבה גר רבה הקודם של העיר לדירה יותר צנועה. לפי בקשתו הורידו בני הקהילה ממשכורתו את מס השמָרים, שתמיד היה חלק ממשכורתו של הרב. אשתו הניה חיה היתה אחותו של החזון איש. נספה בשואה.
מקורות: ספר טיקטין, עמ 110-109 , 458; פנקס הקהילות, ורשה, עמ 232; אלה אזכרה, ז, עמ 79;

סוכאטשבסקי, Suchachewski,אברהם אלתר.
רייביטש,Rejowiec,Rayvits, אזור לובלין. היה אדמו"ר בחלם,Cełm , שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ סד;


סולוב,Solow ,אלכסנדר זושא.
הוסמך לרבנות בישיבת מיר. היה משגיח בישיבת בריסק,Brest Litowsk, Brisk. ווהלין. נספה בשואה.
מקורות: אלה אזכרה, ו, עמ 187;

סוסנוביק, Sosnowik,נפתלי הרץ.
שנים רבות שימש כרבם של אנשי חב"ד במניין החב"די שהתקיים בריגה, בירתה של לטביה, וגם לימד בבית האולפנה "יגדיל תורה" באותה העיר. נספה בשואה.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 401;

סופר, שמעון אהרן
בן הרב משה סופר מווינה. מצאצאי החתם סופר. נולד בקרקוב בתרנ"ו, 1896. בנעוריו למד בישיבה של הרב יוסף צבי דושינסקי שהיה רבה של גאלאנטא ,Galanta, באזור פרשבורג-ברטיסלאבה, ואחר כך אצל הרב עקיבא סופר בפרשבורג. הוסמך להוראה בידי הרב ישעיהו פירסט מווינה, הרב יוסף נחמיה קורניצר מקרקוב, והרב יוסף צבי דושינסקי שעבר לירושלים. אחרי נישואיו עסק במסחר. בתרפ"ז, 1927, מינה אותו הרב שמואל דוד אונגר להיות ראש הישיבה בעירו טירנאו, ,Tirnoi, Trnava שבאותו האזור, ואחר כך נתמנה להיות רבה של נובומיעסטא ,Nove Mesto nad Vahom, Neustadt an der Waag, שבאותו האזור.
בפסח תש"ב, 1942 גורש מביתו עם אשתו ושמונת ילדיו למחנה באזור לובלין. הרב אונגר השתדל להציל אותו משם, אך ללא הועיל. מן המחנה עלה בידי הרב סופר להבריח מכתב, שבין היתר הביע בו את דאגתו לבנו שהגיע למצוות, וביקש שיספקו לו זוג תפילין "דבר שיגרום לו שמחה מרובה בעודו במיצר". מכיוון שרק מעטים מבין היהודים שהגיעו לאזור הזה שרדו לא נרשמה עדות ברורה על הנסיבות שבהן הוא נספה אך יש הסבורים שהוא נספה בסוביבור או בליברטוב בתשרי תש"ג, 1942.
מקורות: יחיאל גרנטשטיין, אנציקלופדיה "מקדשי השם", כרך ב, עמ 510-511; הראל כהן, אתר בז"ך לבונה,

סוקמנסקי,Sukmanski,דב.
בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרבה של קוברסק,Kovarsk, שבליטא. נרצח בידי ליטאים.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 558;

סטול,Stul,משה שלום.
נולד כנראה בתרל"ה,1875. למד בישיבות בווילנה ובאיישישוקEishisuk, Eišikės ,, שבליטא. בתר"ס,1900, נתמנה לרב ביז'נה, Jezena, שעל יד נובוגרודק, ווהלין. בתרס"ז,1907, עבר לפרויאנבורג, Froienburg, Saldus, שבלטביה. נספה בשואה עם בני קהילתו.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

סטולר (סטאָלער) Stoler,זלמן.
נולד בתרס"ט,1909. למד בישיבת פוניבז'. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רפו;

סטמפל,Stempel ,משה, בן יצחק.
נולד בקרקוב בתר"ע,1900. למד בישיבת בובוב בקרקוב, והוסמך לרבנות. נספה בלבוב באב תש"א,1941.
מקורות: וונדר, ג, עמ 1075-1074;