מורדקוסקי, נח - מיאדניק, גרשון

mo
מורדקוסקי, Mordkuski, נח יצחק.
היה ר"מ בישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד בלודז'. נספה בשואה.
מקורות: ש"ז ברגר, בית משיח, גל' 498;
מורנו, Mareino‏, יצחק אייזיק.
נולד בתרל"ג, 1873, במולצ'אד- מייטשטש,Molchadz - May Tchet ‏ , שבווהלין. אחרי מלחמת העולם הראשונה היגר לצרפת, גר בפריס, וכעשרים שנה שימש כרב באחד מבתי הכנסת של היהודים החרדים שהיו ברחוב רוזייה, Rosiers‏ . בפברואר 1944 נעצר, נכלא בדראנסי, גורש לאושוויץ, ושם נספה.
מקורות: Paul Levi, p.393‏;

מושיץ (משיץ) Mashitz,Moshitz,אלחנן.
בתרפ"ה,1925, התקבל כרבה של היידוצישוק Heidotzishok,, שבליטא. בדרשות שאמר בשבתות היה משלב את ענייני העולם הזה ואת בעיות השעה. בתש"א, 1941, נסע אל חותנו בוויליקה, Vileika, שבאותו האזור, ושם נספה.
מקורות: ספר זכרון לאזור שווינציאן, עמ 549; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ' 279;

מושיץ, יהודה, בן אהרן חיים.
נולד בתרל"ז,1877. היה חתנו של הרב יצחק פרלוב. למד בישיבות "כנסת בית יצחק" וסלובודקה. בתרס"ג,1903, התחיל לכהן כרב בווילייקה,Wilijka , שבאותו האזור. היה "מתנגד", והתפלל בנוסח אשכנז. אהד את ארץ ישראל. טיפח את התלמוד תורה בעיר, ודאג להעלות בו את רמת הלימודים. נפטר באדר ת"ש,1940.
מקורות: קהילת וילקיה המחוזית פלך וילנה, עמ 56-58; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 315;
רבני ברית המועצות, 1939-1991;


מושקוביץ, Moshkowitz,Moskowitz,אברהם חיים, בן משה אריה לייב.
היה אב"ד בהרץ, ,Harc שבהונגריה
[1] נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 775;

מושקוביץ, אפרים, בן יוסף.
נולד בתרס"ט,1909. הוסמך לרבנות בידי ר' מאיר שפירא, שכיוון אותו לעבודה ציבורית. היה פעיל ב"צעירי אגודת ישראל", והנהיג לימוד פרקי תנ"ך לצעירים. בתרצ"ב,1932, היה בסוקוליקי, Sokoliki Górskie. בתרצ"ח,1938, עבר ליבוז'נה,Jaworzno, שבגליציה המערבית, ושם הקים ישיבה. כשפרצה מלחמת העולם השניה ברח לגליציה המזרחית, שהיתה בידי הרוסים. כשכבשו הגרמנים את האזור, ביוני 1941, הסתתר ביערות. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ג, עמ 774-775; אלה אזכרה, ב, עמ 118-122;

מושקוביץ, חיים יואל, בן מרדכי יוסף משה.
נולד בתרמ"ח,1888. מתרע"ט,1919, היה אדמו"ר בסמבור, Sambor , שבגליציה המזרחית. נספה בטרבלינקה באב תש"א,1941.
מקורות: וונדר, ג, עמ 760;

מושקוביץ, יחיאל מיכל, בן מרדכי יוסף משה.
נולד בתר"ן,1890. מתרפ"ז,1927, היה אדמו"ר בהורודנקה, Horodenka, שבגליציה המזרחית. נפטר באלול תש"ג,1943, כשהסתתר במחבוא.
מקורות: וונדר, ג, עמ 764; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ רכא;

מושקוביץ, משה אפרים.
נולד בתרס"ט,1909. כיהן כרבה של סוקוליקי ,Sokoliki Górskie, שבגליציה המזרחית. זמן קצר לפני שפרצה מלחמת העולם השניה עבר לכהן כרבה של יאבוז'נה, Jaworzno, שבגליציה המערבית. היה פעיל באגודת ישראל. נספה בשואה.
מקורות: פייקאז', חסידות פולין, עמ 326-328;

מזיגאל (מעזיגאל), Mezigal, Mezigol,אברהם.
נולד בתרס"ח,1908. למד בישיבת טלז. נספה בתמוז תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רמ"ו;

מזיגאל, משה.
היה רבה האחרון של קלווריה, Kalvarija, שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 592, 594;

מיאדלער (מיאדלר), Miadler,יעקב.
נולד בתרס"ד,1904. למד בישיבת פוניבז'. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רפ"ח;

מיאדניק, Miadnik,גרשון.
היה מראשי ישיבת קלם,Kelm, Kelmė, שבליטא, והמנהל של התלמוד תורה "אור תורה" שם. נספה ביולי 1941 בסביבות קלם.
מקורות: רבני ליטא, עמ 7; אשרי, ממעמקים, א, עמ רצ"ו; אשרי, חורבן ליטע, עמ 314;

[1] נראה שהוא בא לשם מגליציה, ולכן כלל אותו וונדר בספרו מאורי גליציה.