שמולביץ, יצחק - שענקער, רדומישל

sh
שמולביץ, Shmulewitz,יצחק.
היה המנהל של הגימנסיה לנערים "יבנה" בקובנה, וממייסדי ארגון "יבנה" בליטא. היה המייסד והמנהיג של ארגון הנוער הדתי "צעירי ישראל" בליטא. נספה בקובנה בסתיו
תש"ב, 1941.
מקורות: פון לעצטן חורבן, 9, עמ 11;

שמוקלר, Shmukler, Schmukler,יעקב
(לפי מה שכתב אברהם אליוביץ בספר הזכרון לקהילת איביה הכוונה למרדכי שמוקלר. נראה שיש להעדיף את גרסתו של אליוביץ שנולד באיביה). נולד בתרנ"א,1891. למד בישיבה של הרב יצחק יעקב ריינס בלידא,Lida, שברוסיה הלבנה, ואחר כך אצל ה""חפץ חיים"" בראדין, Radun, Radin. בתר"פ,1920, נתמנה לראש הישיבה בלידא. נספה בתש"ב,1942. לפי פנקס הקהילות פתח שם בתרפ"ג,1923, ישיבה מקומית קטנה, בחסות "ועד הישיבות".
מקורות: יהדות ליטא, ב, עמ 89; ספר זכרון לקהילת איביה, עמ 223; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 389;

שמוקלר, יעקב משה, בן שמואל.
נולד בתרמ"ו,1886. זמן מה למד אצל ה"חפץ חיים" בראדין, Radun, Radin, שבווהלין, ואחר כך בישיבות וולוז'ין וסלובודקה. היה רבה של טרשקון, Traszkuny, שבליטא. בתרפ"ב,1922, יסד שם את הבנק העממי (פאָלקס באנק), וניהל אותו שש עשרה שנים בתרצ"ז,1937, נתמנה לרב בשאנץ, פרוורה של קובנה, והקים שם מוסדות תורה וצדקה. בימי הכיבוש הנאצי היה,למעשה, רבה של קובנה, כי רב העיר, הרב דב בער כהנא שפירא (ע"ע) היה חולה. הרב שמוקלר היה חבר ביודנראט בגטו קובנה. ב-4 באוגוסט 1941 (לפי טרונק, יודנראט, ב-8 ביולי) השתתף באסיפה האחרונה של אנשי הציבור היהודי בקובנה, שתפקידה היה לטפל בהעברת יהודי העיר לגטו. נפטר שם בליל הסדר תש"ב,1942.
מקורות: ספר זכרון לקהילת איביה, עמ 222; פון לעצטן חורבן, 9, עמ 50; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 318, 545; טרונק, יודנראט, עמ 35; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

שמחוביץ, Simchowitz, אלתר.
בתרפ"ב, 1922, נשלח לוורשה כמשפיע חב"די בישיבת "תומכי תמימים". נספה בשואה.
מקורות ש"ז ברגר, חסידי ליובאוויטש בוורשה ובאוטווצק ותקופתם האחרונה. שבועון בית משיח באינטרנט;

שמידט, Shmidt, Schmidt,ישראל משה הכהן.
היה משגיח רוחני בישיבת חכמי לובלין, והיה ממקורביו של ר' מאיר שפירא, מייסד הישיבה. גר בקרקוב, ובביתו שם למדה קבוצה נבחרת של תלמידים. אך בפועל לא שימש כרב. כשכבשו הגרמנים את קרקוב לא קיבל רשות להישאר בעיר, ונאלץ לעבור לדמביץ, Dębica, הסמוכה. משם גורש למחנות באב תש"ב,1942, ושם נספה. חתנו הרב יהושע מנחם אהרנברג ששרד מן השואה, היה אב"ד בתל אביב, וחתנו צבי מאיר רבינוביץ שעלה ארצה בתרצ"ד,1934, זכה בפרס ביאליק לחכמת ישראל.
מקורות: דבר הישועה, עמ 15; עדותם של נכדיו שרה רפאלי ודויד רבינוביץ;

שמלקיש (שמלקס), Shmelkis, Shmelkes, הרב ד"ר שמואל צבי.
בן הרב גדליה שמלקיש מקולומיה, Kolomea. בתרס"ג,1903, למד בבית המדרש לרבנים על שם הילדסהיימר בברלין. מתרס"ו,1906 , עד מלחמת העולם השניה שימש כמורה לדת היהודית בגימנסיה הממשלתית בקרקוב. מתרפ"א,1921, שימש כסגנו של הרב ד"ר יהושע טהון בהיכל הנאורים שהיה ברחוב מיודובה בקרקוב, וקיבל משכורת מן הקהילה היהודית. אחרי שטהון נפטר, ב-1936, מילא שמלקיש את מקומו. נספה בתש"ג, 1943.
מקורות: ספר קולומיאה, עמ 186; קארל, קראקא, עמ 348; בוסאק, בין צללי עיר, עמ 216; בית המדרש לרבנים בברלין, עמ 102; עדויותיהם של ד"ר משה לנדא וד"ר עמנואל מלצר; עדותו של קרוב משפחתו גדליה שרון;

שניאורסון, Shneurson, דובער יצחק, בן חיים שניאור זלמן.
היה חבר ההנהלה ו"משפיע" בישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד בלודז'. בתחילת מלחמת העולם השניה שהה בוורשה, וכשהגרמנים הפגיזו את העיר הוא סייע לאדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון ( שהצליח להימלט לריגה ומשם לארצות הברית).
נספה בשואה.
מקורות: ש"ז ברגר, בית משיח, גל' 498;

שניידר, Schneider, Shneider,אריה לייב.
נולד בתרס"ו,1906. בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרב בז'ימל, Žeimelis, שבליטא. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 293;

שניצר,Shnitzer, Schnitzer ,דב בער.
נולד בתרמ"ח,1888. כיהן כרב בקוברסק, Kovarsk, שבליטא. היה רבה האחרון של סימנה, Simno, שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 426 , 558; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

שניצר, זליג.
לימד בישיבה בסוכאטשוב, Sochaczew,שבאזור ורשה, ובישיבת "בית אברהם" בוורשה, שבראשה עמד אברהם ויינברג, (ע"ע) והיה מגיד שיעורים בבית החסידים של סוכאטשוב. התפרנס מחנות קטנה שבה היה מוכר מליחים חצי יום. נספה בשואה.
מקורות: אהרונסון, עלי מרורות, עמ 27, 380-381;

שנל, Shnel, Schnell, דוד.
היה ראש ה"קיבוץ" של חסידי ברסלב בבלוז'וב, Błazowa, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: יגלניק, שארית יצחק, עמ' ש"ב;

שֵסקין,Shaskin,ישעיהו משה.
נולד בתרמ"ט,1889. היה רבה האחרון של סמילישוק, Sumilishki, שבליטא. נספה בתשרי תש"ב,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 436; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

שענקער (שנקר), Shenker, Schenker,הרב ד"ר, רדומישל .
נספה בשואה.
מקורות: רדומישל רבתי והסביבה, ספר זכרון. גרויס ראדאמישלע און סביבה יזכור בוך, עמ 936;
שנקר, צבי הירש. היה דומ"ץ ואחר כך ראב"ד בבעלז. נספה בשואה.