רוזנפלד, יהושע - רוזנפלד, צבי

ro
רוזנפלד, יהושע, בן חיים יעקב.
האדמו"ר מקמינקה, Kamionka,Kamienki, גליציה המזרחית, בלבוב. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 787; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ סב;

רוזנפלד, יהושע השל,
בן הרב מנחם שהיה רבה של דובנה, Dubno, Dubna, שבווהלין. נקרא גם "ר' השל ז'יטומירער". אחרי פטירתו של אביו, בתרצ"ג,1933, נתמנה לרבה של העיר. נספה בשואה.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

רוזנפלד, יצחק, בן שלום (ע"ע).
היה אדמו"ר, רב ומו"ץ במושצ'יסק,Mościce,ובריישא, Rzeszów, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 420; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 318;

רוזנפלד, מנחם מנדל,
בן שלום מקמינקה, Kamionka,Kamienki, גליציה המזרחית (ע"ע). היה אדמו"ר בביסטריצה, Bystritsa, שבגליציה המזרחית. נספה באושוויץ, בתש"ד,1944.
מקורות: וונדר, ד, עמ 790; החסידות מדור לדור, ב, עמ 420;

רוזנפלד, משה אריה,
בן שלום מקמינקה, Kamionka,Kamienki, גליציה המזרחית (ע"ע). נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 420; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ג, עמ שכט;

רוזנפלד, נחמיה, בו נתן.
נולד בתר"ל,1870. לפי וונדר ייתכן שהתקבל לרבנות בז'ולטאניץ, Żółtnica, Zhovtantsy,שבאזור לבוב. כיהן כר"מ בישיבת "כתר תורה" של חסידי רדומסק בקרקוב. א"ד שטשעגאָווסקי מציין שלמד אצלו שם "כמה זמנים". נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 794; אברהם דוד שטשעגאָווסקי, יהודי שלמד ב'כתר תורה' בוער בו אש התורה ומתיקותה, "כתר תורה", שנה ג, גל' א, אדר תש"ס; מנחת אברהם, דברי מרדכי, עמ טז;

רוזנפלד,נפתלי צבי, בן חיים אלכסנדר.
כיהן כרב צעיר בבית הכנסת בשכונת זַה-סולֶה באושווינצ'ים. אחר כך עבר לניימארק-נובי טארג, ,Nowy Targ שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 795-794; החסידות מדור לדור, ב, עמ 422; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 254;

רוזנפלד,נפתלי שמואל צבי הירש, בן שלום (ע"ע).
כיהן כרב בפוטוצ'יסק, Potoczyska, שבגליציה המזרחית. בערך בתר"ץ,1930, התמנה לראב"ד ואדמו"ר בקמינקה, Kamionka,Kamienki, שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 795; החסידות מדור לדור, ב, עמ 420;

רוזנפלד, נפתלי שמואל צבי הירש, בן אלעזר.
היה אדמו"ר באושויינצ'ים. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 795; החסידות מדור לדור, ב, עמ 420;

רוזנפלד,נתן.
כנראה בנו של יחיאל מיכל, שהיה ראב"ד בקוליקוב, Kulików, שבגליציה המזרחית. בין שתי מלחמות העולם היה שם ראב"ד והגבאי של קופת ארץ ישראל. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 795;

רוזנפלד, צבי הירש, בן אלעזר.
כיהן כרב באושווינצ'ים. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 197;

רוזנפלד, צבי הירש.
היה דיין בפרוור זניישנה בלבוב. נספה בתש"ג.
מקורות: כהנא, יומן גיטו לבוב, עמ 45, 103; וונדר, ד, עמ 796;