רוזנסון, ישראל - רוזנפלד, חיים

ro
רוזנסון, Rosenson,ישראל שלמה (זלמן), בן ניסן עובדיה.
נולד בתרמ"ח,1888. למד בישיבת וולוז'ין. אחרי מלחמת העולם הראשונה שימש כרב בוונדיזוגלה, Vendziogala, שבליטא. מתרפ"ח,1928 (כך לפי האנציקלופדיה של הציונות הדתית. לפי פנקס הקהילות ליטא מתרפ"ו,1926), כיהן כדיין ומו"צ בקובנה. היה פעיל בתנועה הציונית, וזמן מה היה מנהל הלשכה הראשית של הקרן הקיימת בליטא. היה ציר בקונגרסים ציוניים. בתרצ"ב,1932, ביקר בארץ. היה חבר בתנועת המזרחי, ובהשפעתו הוקם בעירו סניף של "צעירי מזרחי", שבו הוא נהג להרצות על תולדות ישראל, ועל המצב בארץ. בשנות השלושים של המאה העשרים היה חבר בהסתדרות הציונית הרוויזיוניסטית. עם פרוץ מלחמת העולם השניה היה חבר בוועד המרכזי שהוקם לעזרת הפליטים בקובנה. נפטר בקובנה בת"ש,1940.
מקורות: אנציקלופדיה של הציונות הדתית, ה, עמ 617-616; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 66, 269, 539 ; יהדות ליטא, ב, עמ 94;

רוזנפלד,Rosenfeld,אברהם יהושע הלוי, בן יצחק (ע"ע).
כיהן כאדמו"ר, בחיי אביו, בשכונת זַה-סולֶה (על יד נהר סולה) שבאושוויינצ'ים. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 422; וונדר, ד, עמ 790;

רוזנפלד,אהרן דוד, בן שלום מקמינקה,
Kamionka,Kamienki, גליציה המזרחית (ע"ע). מילא את מקומו של דודו אלתר דוד כאדמו"ר ביאריטשוב, Jaryczów Nowy, שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 783; אלפסי, עמ 197; החסידות מדור לדור, ב, עמ 420; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ קפט;

רוזנפלד, אלעזר הלוי, בן יהושע.
נולד בתרכ"ב,1862. בתרס"ז,1907, עבר לאושוויינצ'ים. שם היה אדמו"ר ונקרא האדמו"ר מקמינקה באושוויצ'ים, וגם "דער אושפיצינער". פעל לחיזוק הדת וליישוב ארץ ישראל. באב תרצ"ו,1936, עלה לארץ והתיישב בצפת. זמן קצר לאחר מכן עבר לירושלים, ויסד בשכונת מאה שערים בית מדרש של חסידי אושפיצין. מטעמי בריאות חזר לפולין בקיץ תרצ"ט, כדי להתרפא ועל מנת לחזור לארץ. בינתיים פרצה מלחמת העולם, והוא גורש מעירו אושוייינצ'ים, לכשאנוב, Chrszanów, הסמוכה. עם גירוש יהודי העיר עבר לסוסנוביץ, Sosnowiec. שם נפטר באב תש"ב,1942. מקורות: וונדר, ד, עמ 785-784; אלה אזכרה, ו, עמ 118-115; ספר אושפיצין (אושווינצ'ים-אושוויץ), עמ 243-240; החסידות מדור לדור, ב, עמ 420; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 51; לעהרער ב, עמ 41; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ רצג;

רוזנפלד, אריה לייב, בן אברהם מרדכי.
היה רבה האחרון של מושצ'יסק, Mościce, שבגליציה המערבית. נספה בתש"ג,1943.
מקורות: החסידות מדור לדור, ב, עמ 422; וונדר, ד, עמ 786;

רוזנפלד, חיים, בן אלעזר (ע"ע).
נולד בתרמ"ב,1882. מתרצ"ו,1936, היה אדמו"ר באושויינצ'ים, במקום אביו שעלה ארצה. נספה בתש"ג.
מקורות: וונדר, ד, עמ 787-786; אלפסי, עמ 197; החסידות מדור לדור, ב, עמ 420; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 51;

רוזנפלד, חיים אלכסנדר, בן אלעזר (ע"ע).
נולד בתרמ"ב,1882. מילא את מקומו של אביו כאדמו"ר מקמינקה Kamionka,Kamienki, באושוויינצ'ים. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 786-787;

רוזנפלד, חיים יעקב יוסף, בן שלום (ע"ע).
היה אדמו"ר בלבוב ובכשאנוב, Chrszanów. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 787; החסידות מדור לדור, ב, עמ 420;