לוין, מרדכי - לונדון, אלתר

le
לוין, מרדכי.
נולד בתרס"ו,1906, במינסק, Minsk, שברוסיה הלבנה. היה מראשי התלמוד תורה בקלם, Kelm, Kelmė, שבליטא.נספה באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רצט;

לוין, משה.
נולד בתר"ן,1890. היה רבה האחרון של ז'וסלה, Zhosli, שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 285; רבני ברית המועצות, 1939-1990;

לוין, צבי הירש. נולד בתר"ע,1910.
למד בישיבת טלז. נספה בתמוז תש"א.
מקורות: אשרי,ממעמקים א, עמ רעג;

לוין, קלמן.
בתרפ"ו,1926, נתמנה לרבה של גודלווה, Godilieva, שבליטא. נספה באלול תש"א, 1940.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 186; רבני ברית המועצות, 1939-1990;

לוינברג, Lewinberg, ברוך זליג הלוי.
למד בישיבת "כנסת ישראל" בסלובודקה. היה מתלמידיו של "הסבא" נתן נטע צבי פינקל, וכל ימיו נשאר נאמן לתורת המוסר של רבו. אחרי שהוסמך לרבנות התישב בטלסן, Telsen, שבליטא, ושם עסק במסחר ובמלאכת השחיטה. לימד לימודי קודש בבית הספר המקומי, והיה מחנך של קבוצת נערים שארגן ללימודי היהדות. כשהתקיימו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות לקהילות של לטביה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, נבחר כיושב ראש קהילת טלסן, וחבר הנציגות הארצית של ועדי הקהילות בלטביה. לפני מלחמת העולם השניה שימש ברבנות בטלסן. כשנכבשה לטביה בידי הרוסים, בקיץ ת"ש,1940, השתדל בנו שישב בתל-אביב להעלותו ארצה, אך כפי שנמסר לא רצה הרב לעזוב את קהילתו. נספה בסוף ספטמבר או בראשית אקטובר 1941.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 395; רבני ברית המועצות, 1939-1990;

לוינסון (לעווינסאן),Lewinson,יהושע לייב (לפי אשרי ישעיהו), בן הירש.
היה נכדו של ה"חפץ חיים". למד בישיבת קלם, Kelm, Kelmė, שבליטא, ואחר כך חזר לראדין, Radun, Radin. בימי מלחמת העולם הראשונה הגלו השלטונות הרוסיים רבים מיהודי ליטא לפנים המדינה, ובהם היו גם תלמידי ישיבת ראדין. עם התגברותו של השלטון הסובייטי בברית המועצות גברו שם הרדיפות נגד היהודים, וב-1921, עלה בידי הרב לוינסון להחזיר את תלמידי הישיבה לראדין, הנמצאת בליטא. כשכבשו הרוסים את ליטא, בקיץ 1940 התפזרו תלמידי הישיבה בווילנה ובערים אחרות בליטא. כשכבשו הגרמנים את ליטא שהה הרב לוינסון ביאנובה,Janova ,Jonava, ומשם גורש לגטו של סלובודקה. אחר כך גורש לדכאו, ושם נספה בתש"ה, סמוך לגמר המלחמה.
מקורות: אלה אזכרה, ג, עמ 307-302; אשרי, חורבן ליטע, עמ 255;

לוינסון, שמואל. נולד בתרנ"ח,1898.
היה בכולל הרבנים של ישיבת טלז, נספה באלול תש"א, 1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רפא;

לוינסקי (לעוינסקי), Lewinski.
נולד בתרנ"ב,1892, בלומז'ה, Łomża, שבווהלין. היה מראשי התלמוד תורה בקלם, Kelm, Kelmė, שבליטא. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רצט;

לויס, Lewis, Lewias,יעקב.
היה מורה הוראה בויסוקה מזובייצק,,Wysokie Mazowieckie שעל יד ביאליסטוק. מילא את מקומו של הרב דמתא בעת שזה נעדר מן העיר. נספה בשואה.
מקורות: ויסוקה מזובייצק, עמ 143;

לויתן,Lewitan,הרבנית.
רקישוק, Rokishki, ליטא. היתה בגטו וילנה, ושם השתתפה בבית המדרש לנשים שאותו הקימה הרבנית פייגעלע דעם רב'ס (ע"ע).
מקורות: אדמו"רים, עמ 266;

לויתן, שלום יצחק.
נולד בתר"מ,1880. למד בישיבת טלז. כיהן כרב במאיסאד Meisad,, Mosedis, Maishad,, שבליטא. בימי מלחמת העולם הראשונה כיהן כרב בנורווגיה. אחרי המלחמה חזר לליטא, וכיהן כרב בשווֶקשנה,Sveksna, Shvekshni. נספה בתש"א, יוני 1941.
מקורות: יהדות ליטא, ב, עמ 61; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 675, 676;

לונדון,London ,אלתר בן ציון.
מתרצ"ד,1934, לפי "פנקס הקהילות" מתרצ"ו,1936, כיהן כרבה הרשמי, של לובמל, Luboml, שבווהלין. נספה ביולי 1941.
מקורות: ספר יזכור לקהילת לובומיל, עמ 114; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 106;