שטיינברג, משה - שטרנפלד, מרדכי

sh
שטיינברג, משה.
בבחירות לתפקיד רבה של ברודי, Brody, שבגליציה המזרחית, שהתקיימו בתרפ"ט,1929, היו הקולות שקולים בינו לבין הרב יוסף פופרש-באב"ד (ע"ע), והרב פופרש נבחר על פי הגרלה. בהשפעת מצדדי הרב שטיינברג פסלו השלטונות את הבחירה, והסיכסוך על כס הרבנות נמשך עד תרצ"ד,1934. באותה השנה נתמנה הרב פופרש לאב"ד, והרב שטיינברג היה ראב"ד, עד תקופת השואה, בה נספה.
מקורות: אלה אזכרה, ג, עמ 155; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 130;

שטיינברג, שמעיה. בן אברהם מנחם.
נולד בבוקובינה בתרכ"ה,1865. תחילה כיהן כרב בז'אביה, Żabie, שבהרי הקרפטים. בתר"ן,1890, עבר לפשמישל, Przemyśl,שבגליציה, ושם כיהן כרב במשך חמישים שנה. בימי מלחמת העולם הראשונה היה בווינה. כשכבשו הרוסים את פשמישל, בתחילת מלחמת העולם השניה, לא רצה לעזוב את המקום, וסבל מאוד מן השלטונות. כשכבשו הגרמנים את האזור, ביוני 1941, ידע שהם מחפשים תחילה את הרבנים, בהתאם לתכניתם להשמיד את האליטה האינטלקטואלית של היהודים, כמו של שאר העמים הכבושים. לכן נמלט אל אחת העיירות הסמוכות, נחבל בדרך, ונפטר בתמוז תש"א,1941.
מקורות: וונדר, ה, עמ 186-184; זיידמן, אישים, עמ 495-490; אלה אזכרה, ב, עמ 314-309; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 441;

שטיינזלץ, Steisalz,יצחק.
נולד בתרס"ד,1904, בקיילצה, Kielce, Keltz. למד בישיבת טלז. נספה בתמוז תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רסד;

שטיינפלד, Steinfeld,זאב וולף.
נולד בתרס"ז,1907. למד בישיבת בובוב באושוויינצ'ים. גר בקריניצה, Krynica Zdrój, שבגליציה המערבית, ושם עסק בתורה והגיד שיעורים. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ה עמ 188;

שטיינפלד, זיסל תנחום.
נולד בלודז' בתרמ"ח,1888. היה רבה של רמיגולה Remigola,, שבליטא. נספה באלול תש"א,1941. קודם לכן התעללו בו הליטאים.
מקורות: רבני ליטא, עמ 8; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 641; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

שטיינר, Steiner,מרקוס. נולד בתרכ"ו,1865, בברטיסלאבה.
כך לפי כרמלי ויינברגר. לפי Żydzi w Bielsku,Białej I okolicy בבודפשט. למד בסמינר התיאולוגי ובאוניברסיטה בבודפשט. מתרנ"ו,1896, היה הרב של בית הכנסת של הנאורים בביילסקו-ביאלה Bielsko-Biała ,שבגליציה המערבית-שלזיה. לעתים מילא תפקידי רבנות בסקוצ'וב, ,Skoczówהסמוכה. היה מורה לדת בשתי גימנסיות, ונציג היהודים במועצת החינוך האזורית של ביילסקו-ביאלה. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט לגליציה המזרחית, ושם נספה ב -1940.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 80, 81, 84; Moshe Carmeli – Weinberger, p. 318
; Żydzi w Bielsku, Białej I okolicy, Bielsko-Biała, 1996, p. 38

שטימפלר,Stimpler,יצחק.
בשנות השלושים של המאה העשרים היה רבה של סטויאנוב, Stojanóv, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

שטיפל, Stiefel ,דב בריש.
שימש כדיין בקנצ'וגה, Kańczuga, שבגליציה המזרחית, ושם היתה לו חנות מכולת. כשהרב של העיירה לא היה במקום היה משיב לשאלות. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ה, עמ 190;

שטרן, Stern,משה זאב.
היה ידוע בכינוי "משה ראָקישקער". למד בישיבת "בית יוסף" בהומל Homel, Gomel, שברוסיה הלבנה, ולימד בישיבת "בית יוסף" בפינסק. לפני מלחמת העולם השניה היה רב בשימברג Skaistkalne, Shimberg, Shönberg, שבלטביה. נספה בשואה.
מקורות: יהדות לטביה, עמ , 280 , 384; ספר זכרון לאזור שווינציאן, עמ 835; אמש שואה, עמ 66, 67;

שטרן, משה שמואל, בן מנחם מנדל הלל.
נולד בתרמ"ח,1888. מתרע"ב,1912, מילא את מקומו של אביו כרב באנדריכוב, Andrychów,שבגליציה המערבית. בתרפ"ח,1928, התמנה כרב בביילסקו-ביאלה,Bielsko-Biała , שבגליציה המערבית-שלזיה, ושם ביסס את חיי הדת. זמן קצר לפני המלחמה קיבל רישיון עליה לארץ, אך לא הספיק לנצל אותו. כשפרצה מלחמת העולם נמלט לטרנוב, Tarnów,ומשם ליסלו, Jasło, שבאותו האזור. שם נספה באב תש"ג,1943.
מקורות: וונדר, ה, עמ 211-210; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ ' 84;

שטרנפלד, Sternfeld,יהושע אשר, ר' הורוביץ-שטרנפלד, יהושע אשר.

שטרנפלד-הורוביץ, Sternfeld-Horowitz ,מרדכי הלוי. ר' הורוביץ שטרנפלד מרדכי הלוי.