פוקס, יואל - פטשניק, נחום

fu
פוקס, יואל, בן דוד דב.
היה ממייסדי המזרחי. בראשית שנות העשרים של המאה העשרים היה בין החותמים על "קול קורא" של רבני פולין וליטא למען קרן החלוץ המזרחי. בשנות השלושים כיהן כרבה של טולישקוב, ,Tuliszków שבאזור לודז'. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, מחוזות פוזנן ופומרניה, גדנסק (דנציג), עמ 96; ספר הציונות הדתיח, ב, עמ, 409, 501;

פוקס, יצחק יהונתן, בן זאב (ע"ע).
צ'נסטוחוב, Częstochowa. נספה בטרבלינקה.
מקורות: ספר צ'נסטוחוב א, עמ 608;

פוקס,יצחק צבי .
נספה בשואה.
מקורות: ספר זכרון ליוצאי קונסקיה-קינצק-קונסק, עמ ' 147, ברשימת הנספים;

פורטמן (פארטמאן), Fortman, Portman, ישראל תנחום.
כיהן כרב בשווקשנה Švekšna,, שבליטא. נספה בתש"א, 1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 675; אשרי, חורבן ליטע, עמ 340;

פורטמן, נחמיה הכהן, בן יקותיאל.
נולד בתרמ"ג,1883. היה רבה האחרון של ניישטוט-שקי,Neustadt, שבליטא. נספה בתמוז תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 406; יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 79, 231; אשרי, חורבן ליטע, עמ 296;

פטלניקוב, Patelnikow, Petelnikow ,אברהם לייב (ע"ע פנטלניקוב), אברהם לייב.

פטמן,Petman ,אליהו.
היה מן הרבנים הרשמיים האחרונים בגטו ורשה, נספה בשואה.
מקורות: זיידמן, יומן, עמ 323, 341; אהרונסון, עלי מרורות, עמ 63; פלינקר, וארשה, עמ 160;

פֶטֶשינר, Peteshiner, Peteschiner,מאיר.
למד ב"קיבוץ הגבוה" שהקים הרב אהרן באקשט (ע"ע) בסובאלק, Suvałki, שבווהלין. אחר כך היה ר"מ בישיבה שם ובישיבה בגרודנה, ורב באורלוב, Orlovo, שברוסיה הלבנה. נספה בשואה.
מקורות: יזכור בוך סאוואָלק, עמ 149;

פטשניק(פצ'ניק),Petchenik,Patchenik ,אהרן, בן יצחק.
"הרבי מרובנה". נולד בתרמ"ט,1889. היה האחרון בשושלת האדמו"רים של ברזנה, Bereżne, ווהלין. רצה לעלות לארץ, אך מלחמת העולם השניה קטעה את תכניותיו. מגטו רובנה,Rovno, שבו שהה בתחילת המלחמה הצליח לעבור עם אשתו ושתי בנותיו אל הפרטיזנים ביערות פולסיה, ואף השתתף בלוחמה בגרמנים. אך הוא לא יכול לעמוד בתנאי החיים הקשים שהיו ביער, ושם נפטר בחורף תש"ג,1942-43. לפי האנציקלופדיה לחסידות בשבט תש"ב. רעייתו ושתי בנותיו החליטו לערוך לו קבורה כדין. הן הלכו ביערות עשרות קילומטרים, וקיבצו מניין של יהודים לעריכת הקבורה ואמירת הקדיש.
מקורות: אדמו"רים, עמ 23-21; אלפסי, עמ 63; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ קס"ו; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 48, 49; עיירתי ברזנה, עמ 144, 145; שואת יהודי ווהלין, עמ 263, על פי עדותה של הרבנית פייגה פצ'ניק, איו"ש, M-1/ E 2324;

פטשניק, יחיאל מיכל.
בן האדמו"ר נחום יהושע מברזנה,Bereżne, ווהלין. בראשית שנות העשרים של המאה העשרים עלה ארצה ולמד בסמינר למורים של המזרחי ובאוניברסיטה העברית. בגלל מחלתו חזר לחו"ל בתרפ"ט,1929, ונעשה רב ואדמו"ר בקרלין ובברזנה. נספה באלול תש"ב,1942.
מקורות: אדמו"רים, עמ 231; אלפסי, עמ 63; החסידות מדור לדור, א, עמ 172; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ רכד;

פטשניק, יצחק, בן נחום יהושע הלוי, משושלת האדמו"רים מברזנה.
כיהן כרב בדומברוביצה, Dombrovica, שבגליציה המזרחית. נספה באלול תש"ב,1942.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 172; דומברוביצה, עמ 863 ברשימת הנספים;

פטשניק, נחום יהושע הלוי, בן אברהם שמואל.
נולד בתרל"א,1871. משושלת האדמו"רים של ברזנה,Berezany,Berezan,שבווהלין. מתרע"ב,1912, עד מלחמת העולם השניה שימש כאב"ד בדומברוביצה, Dombrovica, שבאותו האזור. מתרפ"ט,1929, כיהן גם כרבה הראשי של סארני, Sarny, שבאותו האזור, ושלפי החוק הפולני היו בתחומה גם כמה כפרים. היה מחמיר עם עצמו ומקל לאחרים. ייצג את רבני ווהלין בנציגות של אגודת הרבנים בפולין. בזמן השואה רצו כמה גויים להציל אותו, אך הוא סרב. הגרמנים עינו אותו, ואחר כך נספה עם בני קהילתו באלול תש"ב,1942.
מקורות: ספר יזכור לקהילת סארני, עמ 232-231; אדמו"רים, עמ 231-227; אלפסי, עמ 63; מדור לדור, א, עמ 172; פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 48, 62, 63, 141; עיירתנו סטפן, עמ 71; דומברוביצה, עמ 275, 276, 278-282, 863 ברשימת הנספים; רבני ברית המועצות, 1939-1991; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ג, עמ תיא;