מאטוס, שלמה - מארילס, אברהם

ma
מאטוס, Matus, Motes , Matos,שלמה.
היה ר"מ בישיבת קוברין, Kobrin, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: אלה אזכרה, ז, עמ 229;

מאייבסקי, Mayewski,מיכאל.
סטולין,Stolin, ווהלין. נספה בשואה.
מקורות: סטולין, עמ 255 ברשימת הנספים;

מאירוביץ,Meirowitz,אברהם.
נולד בתרל"א,1871. למד בישיבות מיר, וולוז'ין וסלובודקה. בימי מלחמת העולם הראשונה גלה לרוסיה, ואחר כך חזר לליטא. תחילה כיהן כרב ברקישוק, Rokishki. היה חבר בתנועת המזרחי, וממייסדי הבנק העממי, פָאלקס באנק, בעירו. ידע רוסית וגרמנית. בתרפ"ח,1928, התקבל כרב באבל Abel, ,Obeliai , שבאותו האזור. נספה ביוני 1941. מקורות: יזכור בוך פון ראקישאק און אומגעגענט, עמ 147-148. פנקס הקהילות, ליטא, עמ 114, 651; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

מאירוביץ, מאיר, בן משה.
למד בישיבות איביה,Ivye, ראדין,Radun, Radin, ומיר, שבווהלין. בימי מלחמת העולם השניה ברח עם ישיבת מיר לרוסיה, ולפי השמועה נפטר שם מיסורים ומרעב.
מקורות: ספר זכרון לקהילת איביה, עמ 198-197;

מאירוביץ, משה, בן ראובן (דליאטיצ'ר).
נולד בתרנ"א,1891. שנים אחדות למד בישיבה בליובץ',Lyubech,, שבאוקראינה, ואחר כך אצל ר' יוסף יוזל הורוביץ בישיבת נובהרדוק, Novaredok. היה ציוני. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לאיביה, Ivye, שבווהלין, ושם היה דיין ומו"ץ. נספה בקיץ תש"א,1941.
מקורות: ספר זכרון לקהילת איביה, עמ 198-197; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ' 118;


מאירסון,Meirson, Meirzon ,שמואל אייזיק.
היה רב בליסקובה,Liškeve, שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: רוזינוי, ספר זכרון, עמ 226 ברשימת הנספים;

מאסטל (מוסטל), Mostel,Mastel , שמואל.
היה דיין בבורשטין, Bursztyn, שבגליציה המזרחית. ביום הכיפורים תש"ב,1941, ערב הגירוש של היהודים מן העיר, התקיים בביתו מנין שבו התפלל גם רבה של העיר, הרב יואל גינצבורג (ע"ע). נספה בשואה.
מקורות: ספר בורשטין, עמ 100;

מארוקו, Maroko,אברהם מרדכי.
היה רבה של וידאווה, Widawa, שבאזור לודז'. היה העורך של העיתון התורני "דגל הצעירים". בספטמבר 1939 ציוו עליו הגרמנים לקרוע את ספר התורה שמצאו בביתו. הוא סרב לעשות זאת, והם שרפו אותו עם ספר התורה.
מקורות: פנקס הקהילות, לודז' והגליל, עמ 94; הוברבנד, עמ 29;

מארילס (מרילוס, מארילוס),Mariles, Marilus, Marilos ,אברהם משה, בן יעקב קופל.
נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 356;