מובשה, בנימין - מוסינזון, חיים

mo
מובשה,Mowsha, Mowshe, בנימין.
נולד בתרמ"ח,1888. למד בישיבת טלז. בימי מלחמת העולם הראשונה נתמנה לרבה של בירז',Birže , שבליטא. משם עבר לקרקינובה, Krakinovo, שבאותו האזור. אחרי מלחמת העולם הראשונה נפתחה הישיבה המקומית מחדש, והוא היה בין אלה שפיקחו עליה. נספה בידי הגרמנים כשניסה להשתדל עם הרב אריה לייב ברנשטיין (ע"ע) למען בני קהילתו.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 175, 177, 623; יהדות ליטא, תמונות וציונים, עמ 95, 222; ; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

מובשוביץ, Mowshowitz,דניאל.
נולד בתרמ"ז,1887 (לפי אשרי בתר"מ,1880). למד בישיבות סלובודקה וקלם, Kelm, Kelmė. היה ראש הישיבה בעיר, וגם של ישיבת "אור תורה". היה ידוע כבעל מוסר וכהוגה דעות מעמיק. נרצח באב תש"א, יולי 1941. לפני כן ביקש לומר לבני עדתו כמה מלים על קידוש השם. כשסיים אמר למפקד הגרמני: "אני סיימתי, אתה יכול להתחיל".
מקורות: יהדות ליטא, ב, עמ 66; רבני ליטא, עמ 7; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 601, 602, 603; אשרי, ממעמקים א, עמ רצו; אשרי, חורבן ליטע, עמ 314; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

מובשוביץ, חיים אליהו.
היה רבה האחרון של קזלובה-רודה, Kazlu Rūda. נספה באב תש"א.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 575;

מולֶלר, Moleler,אליעזר.
נולד בלטביה. למד בישיבות בריגה וביאקובשטאט Jakobstadt, Kreutzburg , שבלטביה. למד שחיטה , והיה שו"ב באזור של יאקובשטאט. בתרצ"ו,1936, נתמנה שם לרב. נספה עם יהודי העיר בתחילת הכיבוש הגרמני, יולי 1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

מונד,Mund,אהרן.
בן הרב יחיאל דב. נולד בתרל"ז,1877. היה סוחר, בעל קורא ומוהל. בתרפ"ד,1924, התקבל לאב"ד במוסטי ויאלקה (מוסט גדול),Mosty Wielkie, שבגליציה המזרחית. גילה אהדה לבני הנוער שבעירו, לרבות הנוער הציוני. נספה באדר תש"ב,1942.
מקורות: מוסטי ויאלקה: מאסט רבתי (ספר זכרון: מאסטי וויעלקיע יזכור בוך) חייה וחורבנה של קהילה יהודית, עמ 91, 100-97, וונדר, ג, עמ 738-739;

מונד, אליעזר ליבר, בן דניאל.
נולד בערך בתרכ"ח, 1868, בקמינקה, Kaminka, Kamionka, Kamionki, שבווהלין. הוסמך בידי הרב דוד מנחם מאניש באב"ד מטרנופול, בעל "חבצלת השרון". בתרמ"ז, 1887, עבר לרידיק, Ridik, Rudik, שבגליציה המזרחית. שם היה מראשי בית המדרש של חסידי בעלזא, והיה מן היחידים בעיר שלא שלחו את בניהם ללמוד בגימנסיה המקומית כשמלאו להם 13. בימי מלחמת העולם הראשונה ברח מגליציה, ואחרי המלחמה חזר לשם. לאחר פטירתו של אביו, בתרפ"ה, 1925, מילא את מקומו כרבה של מיקולאיוב רבתי, Mikolajow, Mykolayiv, Nikolayev, שעל יד נהר הדנייסטר, וכיהן כרבה של העיר עד השואה. "ביום הושענה רבה (מוסר העדות לא כתב באיזו שנה) קראו הנאצים ימ"ש לכל בני העיר לעמוד ולהתייצב במקום אחד. היה זה ליד ביתו של רב העיר, ורבי אליעזר ליבר, שהיה אז זקן ושבע ימים והיה סגי נהור ר"ל (רחמנא ליצלן) , לא יכול היה לצאת מביתו, והוציאוהו הנאצים הארורים על כסאו החוצה ולעיני כל הקהל ירו בו למות. הי"ד".
מקורות: זכרון משה מיקולאיוב, במכתבו אלי מיום י"ח בסיון תשס"ט, 10.6.2009, מתוך הספר זכרו תורת משה.


מונד, יחיאל דב, בן אהרן.
הוסמך לרבנות בידי הרב באב"ד מטרנופול, Tarnopol, גליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: מוסטי ויאלקה: מאסט רבתי (ספר זכרון: מאסטי וויעלקיע יזכור בוך), עמ 99; וונדר, ג, עמ 742;

מונד, מנחם מנדל.
היה רבה האחרון של זלוטניקי, Złotniki, שבאזור קרקוב, והגבאי של קופת "מעות ארץ ישראל". נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 217;

מונזון, Monzon, Monzohn,דב בר, בן חיים דוד.
נולד בתרל"ה,1875. מתרצ"ב,1932, היה אדמו"ר בברודי, Brody, שבגליציה המזרחית. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ג, עמ 746; החסידות מדור לדור, א, עמ 67;

מונצר (מאנצער) Monzer,שלמה.
היה משגיח כשרות. נספה באקציה הראשונה שנערכה בסלובודקה בספטמבר 1941.
מקורות: אשרי, חורבן ליטע, עמ 51;

מוסוק, Musuk,יוסף.
נולד, כנראה, בתרכ"ד,1854. כיהן כרב בצ'ודנוב,Chudnov, שבאזור ז'יטומיר באוקראינה. היה הקרבן הראשון של הנאצים בעירו, בתחילת ספטמבר 1941, וקודם להן הם התעללו בו.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

מוסט, Most,חיים שניאור זלמן, בן משה יהודה.
נולד בתרמ"ד,1884. למד בישיבת וולוז'ין, ואחר כך עבר לקובנה. שם כיהן כרב בבית הכנסת של הוסימן, וגם היה מורה ומטיף בחוגי המשכילים. בימי מלחמת העולם הראשונה עבר לווילנה, ושם היה בין מארגני העזרה לפליטים מקובנה והסביבה. אחרי מלחמת העולם הראשונה חזר לקובנה, והתחיל לארגן מחדש שת חיי הקהילה שנהרסה. לימד תלמוד בגימנסיה שנוסדה על ידי ד"ר קרליבך, וד"ר הרמן שטרוּק (שאחר כך היה ממקימי "בצלאל" בירושלים) הקים את המועצה היהודית הדתית, שהיתה הנציגות של יהודי ליטא בפני השלטונות הגרמניים. היה חבר באגודת ישראל ומסור לארץ ישראל. נספה בתש"ג, 1943, בבית הכנסת בגטו של סלובודקה.
מקורות: יהדות ליטא, ב, עמ 66; אשרי, חורבן ליטע, עמ 51;

מוסינזון, Mosinzon, Mosinson, חיים דב.
היה רבה האחרון של קוריצ'ין, Koricin, שבווהלין. נספה בנובמבר 1942 במחנה קיילבשין, Kielbasin, על יד גרודנה.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 549;