כהן, אלחנן - כהן, יצחק

ko
כהן, Cohen,Cahan , Hacohen ,אלחנן, בן יהודה לייב.
נולד בתרל"ד,1874. מתרנ"ח,1898, עד תרע"ד,1914, כיהן כרב בפושוויטין,Poswietin , שבליטא. בתרפ"ו,1926, התקבל כרב בדווינסק Dwinsk, Daugaplis, Dünaburg , שבלטביה. שם נספה בתש"א,1941.
מקורות: יהדות ליטא, ב, עמ 57; פנקס הקהילות, ליטא, עמ 506;

כהן, בנימין יונתן, בן הרב אלחנן.
נולד בתרנ"ב,1892. למד בישיבה של הרב שפטל קרמר בחרקוב ובישיבות פוניבז' ומיר. כיהן כרב בשאוול, Šiauleani, שבליטא, ואחרי מותו של אביו, כנראה בתרצ"ה,1935, ירש את מקומו כרבה של הקהילה המתנגדית בדווינסק Dwinsk, Daugaplis, Dünaburg , שבלטביה. בימי השלטון הסובייטי, 1941-1940, עזר לפליטים שהגיעו לווילנה. נרצח עם רבים מבני קהילתו בנובמבר 1941.
מקורות: יהדות לטביה, עמ 391; רבני ברית המועצות 1939-1991;

כהן, גוסטב.
נולד בתרמ"א,1881, בשטֶטין,Stetin, Sczecin , שבאזור פוזנן. למד בברלין באוניברסיטה ובבית המדרש לרבנים, שאותו סיים בתרס"ח,1908. מתרס"ח,1908, עד תרע"ב, 1912, שימש כמטיף ומורה ליהדות מטעם איגוד בתי הכנסת במזרח ברלין. אחר כך נתמנה לרב בקרוטושין, Krotocsin, שבאזור פוזנן, ושם עבר את התלאות של ימי מלחמת העולם הראשונה. בתרפ"א,1921, נמסר האזור הזה לפולין. אז עבר הרב כהן לגרמניה, נתמנה לרב ליבראלי בלייפציג, וערך את כתב העת של הקהילה. היה פעיל באגודה המרכזית של אזרחי גרמניה בני הדת היהודית ובהוצאה לאור של הלכסיקון היהודי בגרמניה, וכתב מחקרים על תולדות הקהילה. בתרצ"ט,1939, עבר לאמסטרדם, וגם שם היה פעיל בחיים היהודיים. בתש"ב, 1942, גורש למחנה וסטרבורג, ובסתיו תש"ד,1943, גורש למזרח.
מקורות: לוונטאל, עמ 37-39; ולק, עמ 59; סינסון, עמ 67;


כהן, דוד יעקב.
נולד בתרע"ב,1912, בהמבורג שבגרמניה. למד בישיבת קלם, Kelm, Kelmė, שבליטא, (ואולי לימד בה). נספה בליטא באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רצז;

כהן, זאב. נולד בתרס"ג,1903.
היה ב"כולל הרבנים" של ישיבת טלז. נספה בטלז בתמוז תש"א, 1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רפ;

כהן (הכהן, Hakohen) יוסף, בן אברהם יהודה.
למד בישיבות קאמיניץ דליטא, Kameniec Litewski ובריסק, Brest Litowsk, Brisk, שבווהלין. בהיותו כבן תשע עשרה נתמנה למורה הוראה ביאנובה, Janova, Jonava, שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

כהן, יצחק.
נולד בתרע"א,1911. היה ב"כולל הרבנים" של ישיבת טלז. נספה בתמוז תש"א.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רפ;