רמז, אברהם - רפפורט, דוד

re
רמז, Remez,אברהם אליהו.
בתרע"ב,1912, התקבל כרבה של איליה, Ilia, שברוסיה הלבנה. בתחילת שנות העשרים היה בין הרבנים שחתמו על הכרוז של רבני פולין שקראו להצטרפות למזרחי, בעקבות הוועידות הגליליות שהתקיימו בלובלין ובביאליסטוק. בראשית ימי הכיבוש הנאצי מינו אותו הגרמנים לעמוד בראש היודנראט. נספה עם חיסול יהודי העיר.
מקורות: קהילת אילייה - פרקי חיים והשמדה. ספר אילייה - יזכור בוך, עמ 86-82, 374, 404. ספר הציונות הדתית, ב, עמ 499-498; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ' 129, 131;

רמיגולסקי. Remigulski.
הקים ישיבה גבוהה בסמיאטיץ', Semiatycze, שבאזור ביאליסטוק. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עכ 618;

רסקין, Raskin, יהודה לייב, בן חיים בן-ציון.
השתייך לצוות הרוחני של ישיבת "תומכי תמימים" של חב"ד בוורשה. נספה עם בני ביתו.
מקורות: ש"ז ברגר, חסידי ליובאוויטש בוורשה ובאוטווצק ותקופתם האחרונה. שבועון בית משיח.באינטרנט;

רֶעב, Reb,צבי.
נולד בתרס"ט,1909. היה מתלמידי ישיבת קלם, Kelm, Kelmė, שבליטא. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ ש;

רַפ, Rap,דוד, בן אורי.
נולד בתר"ל,1870. היה שו"ב בירוסלב,Jarosław, שבגליציה, והרביץ תורה ברבים. בימי מלחמת העולם הראשונה גלה לצ'כיה, וגם שם המשיך ללמד תורה. אחר כך חזר לירוסלב. כשפרצה מלחמת העולם השניה נדד ללבוב. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 974;

רפייקו,Rafeiko זאב.
נולד בתרס"ו,1907. בתרצ"ג,1933, נתמנה לרבה של ארז'וויליק, Erzhvilek, שבליטא. נספה באלול תש"א,1941מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 157; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

רפלוביץ,Refalowitz ,נפתלי, בן מרדכי.
נולד בתר"ס,1900. למד אצל ה"חפץ חיים" בראדין, Radun, Radin , שבווהלין,ובישיבות נוספות. את שמו קנה כדרשן, והיה מגיד מישרים, "שטאָט מגיד", בדווינסק,Dwinsk, Daugaplis, Dünaburg שבלטביה. זמן מה שהה באמריקה, וגם שם דרש בבתי כנסת. נספה בטבח הגדול שנערך ביהודי העיר בתש"ב,1942.
מקורות: ספר זכרון לקהילת איביה, עמ 224-223;

רפפורט (רפופורט). (Rapoport),Rapaport.
היה רבה האחרון של מאגיירוב, Magierów, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 306;


רפפורט.
בין שתי מלחמות העולם כיהן כרב במיילניצה,Mielnica,Mielnice, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 320;

רפפורט, אברהם אבלי הכהן, בן טוביה.
נולד בתרל"ב,1872. למד אצל חותנו ר' שמואל מסלונים, וכשחזר לעירו קיילצה,Kielce, Keltz, התמנה שם לראב"ד. אחרי זמן מה נבחר כרבה של העיר. תמך באגודת ישראל ובפעולות שקיימה תנועה זאת בקרב הנוער. בימי מלחמת העולם השניה שהה בעירו, ומשם שולח לטרבלינקה, בעת חיסול הגטו, ט באלול תש"ב,22.8.1942.
מקורות: אלה אזכרה, ג, עמ 17; פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 494; ספר קילץ, עמ 242;

רפפורט, אהרן הכהן, בן יצחק.
גר בקרקוב. נפטר בסיביר באייר תש"א,1941.
מקורות: כארז וכאזוב, עמ כג;

רפפורט, דוד הכהן, בן עקיבא.
נולד בתר"ן,1890. בנעוריו למד בעירו, מינסק, Minsk, שברוסיה הלבנה. ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה נצטוו הוריו, שהיו אזרחי אוסטריה, לעזוב את רוסיה, ואביו נתקבל כרב ומורה הוראה בדנציג-צופוט. משם עבר לווילנה למד בישיבת פוניבז'. אחר כך עבר לישיבת סלובודקה. בתרפ"ח-תרפ"ט,1928-29 התקבל להיות ראש מתיבתא בישיבת "אהל תורה" בברנוביץ, Baranowice, שבווהלין, עם הרב אלחנן וסרמן (ע"ע). כשפלשו הגרמנים לפולין נמלט לווילנה, והישיבה הועברה לטרוקי, Troki. כשהשתלטו הרוסים על ליטא, בקיץ ת"ש,1940, עברה הישיבה לסימילישוק, Simelishki, ושם המשיך ר' דוד להגיד שיעורים. בסיון תש"א, 1941, גורש למחנה עבודה באזור הקירילי-פיני. שם התיר לאחרים בענייני מאכלות אסורות והחמיר עם עצמו. נפטר בצום גדליה תש"ב,1941.
מקורות: אלה אזכרה, ו, עמ 190-182;