שוורץ, מנחם - שולמוביץ, ישראל

sc
שוורץ, מנחם הכהן, בן יהודה ישעיה.
היה רב באחד הפרוורים של סוסנוביץ,Sosnowiec, ואחר כך חבר בוועד הרבנים של העיר. נספה בשואה.
מקורות: אלה אזכרה, ו, עמ 213;

שוורץ, פייבל.
מתר"ע,1910, היה דיין בפודהיצה, Podhajce, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: אלה אזכרה, ז, עמ 90;

שוורץ, צבי הירש הכהן, בן יהודה ישעיה.
למד אצל ר' אברהם בורנשטיין, בעל "אבני נזר", ואחר כך היה אב"ד ביידשין. (השם הזה אינו מופיע ב-Where Once We Walked. אולי הכוונה
ל Jedziscze, שבאזור ורשה). נספה בשואה.
מקורות: אלה אזכרה, ו, עמ 213;

שוורצברג, Schwarzberg ,Shwarzberg,יוסף.
מתרע"ט,1919, כיהן כרב במישקוב-נובי, Myszków Nowy, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 311;

שוורצמן, Shwarzman, Schwarzman,שמעון, בן ישראל משה.
נולד בתרע"ג,1913. למד אצל ר' שלמה גרודז'נסקי (ע"ע), ובישיבת "מתיבתא" בוורשה. הוסמך לרבנות בידי ר' שלמה דוד כהנא, שבתחילת מלחמת העולם השניה עלה ארצה וגר בעיר העתיקה בירושלים. בתרצ"ז,1937, התחיל לערוך את הירחון התורני "הלפיד". התקבל כרב ברוספרשה, Rozprza, שבאזור לודז'. נספה בשואה.
מקורות: אלה אזכרה, ה, עמ 305-299; פנקס הקהילות, לודז' והגליל, עמ 261;
שוורצשטיין, אברהם.
היה ראש ה"קיבוץ" של חסידי ברסלב בז'ליכוב, Żelechόw‏, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: יגלניק, שארית יצחק, עמ' ש"ג;

שוטלנד, Schotland, Shotland,חיים צבי הירש, בן יהודה.
נולד בתרמ"ה,1885. שנים אחדות לימד בבית המדרש בטרנוב,Tarnów,שבגליציה המערבית,ואחר כך היה מו"ץ ור"מ בדומברובה טרנובסקה, Dąbrowa Tarnowska, שבאותו האזור. שנים אחדות היה שו"ב בעיירות ובכפרים שבסביבה. בתר"פ,1920, פנה לארגון "עזרת תורה" בארצות הברית, וביקש לקבל שם משרה כרב, שו"ב, ש"ץ, מוהל ודרשן. אחר כך התקבל כשו"ב במאדין, Majdan Królewski , שבגליציה, ובתרפ"ו, 1926, נעשה שם דיין ומו"ץ. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ה, עמ 47-45;

שולביץ, Shulewitz, Schulewitz,יצחק דוד.
כארבעים שנה כיהן כרב באוסטרוב-מזובייצק, Ostrow Mazowiecki, שבאזור ורשה, וקומרובקה, Komarówka, שבאזור לובלין. אהב את ארץ ישראל, וביתו היה מרכז לעבודת הארץ. בסוכות ת"ש,1939, היה האתרוג שאותו קיבל בכל שנה מארץ ישראל היחיד בכל העיר, וכל היהודים ברכו עליו. ביום הראשון של מלחמת העולם השניה נפגע מפצצה שנפלה על בית הכנסת שבו התפלל. גורש עם יהודי העיר לביאליסטוק, ושם נפטר בשבט ת"ש, 1940.
מקורות: ספר זכרון לקהילת אוסטרוב–מזובייצק, עמ 35;

שולמוביץ, Shulamowitz ,ישראל.
נולד בתרמ"א,1881. למד בישיבת סלובודקה. שם הקים קופת גמ"ח, ובכל ערב, אחרי תפילת ערבית היה נוהג לתת הלוואות לתלמידי הישיבה. הוסמך לרבנות בידי הרב אליהו ברוך קאמאי. כיהן כרב באומסטיבובה Omstibova,, ואחר כך במיישגולה,Maišiogala , שעל יד וילנה. היה נותן שיעורים בתורה בישיבת ראמיילס בווילנה. בתרפ"ה,1925, נבחר לרב בגוניונדז, Goniądz,שבווהלין. שם הקים קופת גמ"ח, חברה קדישא ועוד מוסדות צדקה. עסק הרבה בחינוך. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט עם משפחתו להורודוק,Gródek , שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: יזכור בוך גָניאנָדז, עמ 277-280, 754, ברשימת הנספים;