רבינוביץ, אברהם - רבינוביץ, אייזיק

rr
רבינוביץ, Rabinowitz, אברהם אבא.
ז'ולקייב
, Żołkiew, גליציה המזרחית. מופיע ברשימת הנספים.
מקורות: ספר ז'ולקייב-קריה נשגבה, עמ 805;

רבינוביץ, אברהם יששכר מאיר, בן נתן נחום (ע"ע).
נספה בשואה.
מקורות: אדמו"רים, עמ 233;

רבינוביץ, אברהם שלמה, בן האדמו"ר מניישטאט.
היה בגטו ורשה ושם עבד ב"שופ" לנעליים של שולץ. נספה בשואה.
מקורות: זיידמן, יומן, עמ 127, 128;

רבינוביץ, אהרן, בן אלימלך. נקרא גם אהרן לידער.
נולד בתר"ל,1870. היה חתנו של הרב י"י ריינס, ממייסדי המזרחי. למד בישיבות וולוז'ין וסלובודקה. היה דיין ומו"ץ בלידא,Lida, שברוסיה הלבנה. אחרי פטירתו של הרב ריינס, שהיה רבה של העיר, קיבל הרב רבינוביץ את התפקיד הזה. לפי פנקס הקהילות הוא בא במקום הרב שלמה פולאצ'ק שהיגר לארצות הברית. היה חבר בתנועת המזרחי, ובתרפ"א,1921, היה בין הרבנים שחתמו על הכרוז הראשון למען קרן היסוד, ואחר כך גם על הכרוזים האחרים שתמכו בארץ ישראל. כשכבשו הרוסים את האזור, בימי מלחמת העולם השניה, המשיך לכהן כרב, ובין היתר טיפל בפליטים שבאו מפולין ללידא. הוא סרב לנצל את האפשרות לעבור לווילנה, גם בשעה שדרך עירו עברו לשם רבנים וראשי ישיבות. כשכבשו הגרמנים את האזור רצו יהודים שהיו עם הפרטיזנים להעביר אותו אליהם. גם אז סרב, ולא רצה לעזוב את קהילתו. ב- 7 במאי 1942 הקיפו הגרמנים את הגטו. הרב רבינוביץ ניסה לעודד את היהודים, וקרא להם לא לבכות, כדי שלא לגרום לגרמנים נחת רוח.
מקורות: אלה אזכרה, ו, עמ 47-40; ספר לידא, עמ 284; יהדות ליטא, ב, עמ 89; פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 388, 389; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

רבינוביץ, אהרן נתן, בן אברהם יהושע השל.
בתרצ"ג,1933, נתמנה לאדמו"ר בלוברטוב, Lubertów, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 143; החסידות מדור לדור, א, עמ 297;

רבינוביץ, אהרן נתן דוד, בן אברהם יהושע השל מחלם.
בתרצ"ג,1933, נתמנה לאדמו"ר בלנצ'נה, Łenczna, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ קצז;

רבינוביץ-אשכנזי (אשכנזי-רבינוביץ), Rabinowitz-Aaskenazi, אורי יהושע אלחנן אשר, בן יעקב צבי.
האדמו"ר מפוריסוב, Porysów, Parysów. אזור ורשה. נולד בתרכ"ה,1865. כך לפי אלפסי. לפי אלה אזכרה בתר"ל,1870. בתרמ"ט,1889, מינו אותו מקצת מחסידיו של אביו לאדמו"ר, והוא התיישב בקולבייל, Kołbiel, שבאותו האזור. בתרע"ה,1915, עבר לוורשה. נפטר בגטו ורשה באלול תש"א, 1941.
מקורות: אלה אזכרה, ו, עמ 66-63; אלפסי, עמ 140; החסידות מדור לדור, א, עמ 293;

רבינוביץ, אייזיק.
בין שתי מלחמות העולם היה רבה של ביסגולה, Beisagola, שבליטא. נספה עם בני קהילתו באלול תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 171, 172; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

רבינוביץ, אייזיק.
כיהן כרב בנייסוויז, Niesviecz, שברוסיה הלבנה. נספה עם בני קהילתו בחשון תש"ב,1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;