רובין, בנימין - רובין, יחזקאל

ru
רובין, בנימין זאב, בן אשר ישעיה.
מתרצ"ה כיהן כאדמו"ר בצ'נסטוחוב, Częstochowa. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 134; החסידות מדור לדור, א, עמ 339; וונדר, ד, עמ 687- 689; פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה,עמ 438;

רובין, חנוך העניך, בן אשר ישעיה.
מילא את מקומו של אביו בכשאנוב, Chrszanów, שבגליציה המערבית כאדמו"ר מז'ילקוב, Żyłków. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 341;

רובין, חיים אליהו, בן אשר ישעיה.
היה דומ"ץ בסטבניק, Stebnik, שעל יד דרוהוביץ, Drohobycz,בגליציה המזרחית, ואחר כך בטרוסקבייץ, Truskawiec, שבאותו האזור. בשנות השלושים של המאה העשרים היה הגבאי של קופת ארץ ישראל. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 692;

רובין, חיים ברוך, בן נפתלי.
נולד בתרמ"ב,1882. חותנו פתח לו בנק בווישניצה, Wiśnic Nowy. גליציה המערבית. הוא ביקר בו רק שעתיים ביום, ובשאר יומו עסק בתורה. אחרי זמן מה החרימו שלטונות פולין את הבנק, והרב רובין התחיל לסייע לאביו, שהיה רבה של וישניצה. בתרצ"ח,1938, נתמנה כרבה של העיר. היה מאנשי אגודת ישראל, ומתנגד חריף לציונות. כשחוסלה קהילת וישניצה עבר לגטו בוכניה,Bochnia, שבו שהו באותה העת גם אדמו"רים אחרים, ומשם גורש לאושוויץ. לפי אלפסי נספה באלול תש"ג,1943.
מקורות: וונדר, ד, עמ 692; החסידות מדור לדור, א, עמ 338; פנקס הקהילות, גליציה המערבית, עמ 138;

רובין, חיים יחיאל, בן מאיר.
נולד בתרי"ד,1854. היה אדמו"ר בדומברובה טרנובסקה, Dąbrowa Tarnowska, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ תקפז-תקפח;

רובין, חיים יצחק, בן פנחס מנחם מנדל.
היה ראב"ד בטשילקה,,Strzalki שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 694; החסידות מדור לדור, א, עמ 339;

רובין, חיים מאיר יחיאל, בן ישראל.
נולד בתרל"ט,1879. כיהן כרב בריינזוב, Raniszow, שבגליציה המזרחית, ואחר כך היה אדמו"ר בסעליש, Selish, Vynogradov, שבקרפטורוס. נספה באלול תש"ב,1942.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ תרז;

רובין, חנה (כך!) צבי הירש, בן נפתלי.
"דער סאקמארער רב". נולד בתרמ"ד,1884. שנים רבות היה אדמו"ר בסאטמר, Sătmar, Satu Mare, Sakmir, שבטרנסילבניה. רצה לעלות לארץ, אך אביו מנע אותו מכך. מתרצ"ד,1934, היה אדמו"ר בצאנז ישן, Alt Sanz, Stary Sącz. דאג לאלמנות, ליתומים ולכל נשברי הלב. בימי מלחמת העולם השניה עבר לגטו בוכניה, Bochnia, שהיה הגטו האחרון ששרד בגליציה המערבית, ושם היה לומד בסתר עם ר' מרדכי רוקח מבילגוריי את ספר הזוהר. לפי לעהרער נמלט לווישניצה, Wiśnicz Nowy, שבאותו האזור, ושם נספה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 694; החסידות מדור לדור, א, עמ 338; לעהרער, א, עמ 190-202, ב, עמ 50;

רובין, חנוך הניך, בן אשר ישעיהו,
האדמו"ר מז'ילקוב בכשאנוב, Chrszanów, שבגליציה המערבית. מתרע"ו,1916, מילא שם את מקומו של אביו. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 694;

רובין, יונה, בן נפתלי.
תחילה סייע לאביו, שהיה ראב"ד בוישניצה, Wiśnic Nowy, שבגליציה המערבית, כרב צעיר, ואחר כך היה שם דיין ומו"צ. נספה במיידאנק בתש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ד, עמ 695;

רובין, יונה.
היה אדמו"ר בניסקו, Nisko, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 269;


רובין, יוסף מנחם, בן יצחק טוביה.
היה אדמו"ר בצאנז, Sanz, Nowy Sącz, שבגליציה המערבית, ואחר כך היה דיין ומו"ץ בדינוב,Dynów, שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 338; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 117; אלפסי, עמ 132;

רובין, יחזקאל שרגא, בן חיים ברוך (ע"ע).
היה ראש מתיבתא בישיבת בובוב בבוכניה, Bochnia, שבגליציה המערבית. נספה עם אביו באלול תש"ג,1943.
מקורות: וונדר, ד, עמ 697; פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 66;