רוקח, ישעיהו שלום - רוקח, נפתלי

רוקח, ישעיהו שלום, בן אפרים זלמן.
כיהן כרב ואדמו"ר בווניוויטש, Waniowice, שבגליציה המזרחית. בימי מלחמת העולם הראשונה הגלו אותו הרוסים לסיביר. מכיוון שחלה נשאר בחרקוב. אחר כך חזר לפולין, וישב בפרשוב-טורקה, Presowce-Turka, Presovtse,שבאזור לבוב. שנים רבות ליקט וסידר את כתביו של זקנו ר' שלום מבעלז, שיצאו לאור בשם "מדבר קדש". נספה בטבת תש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ד, עמ 883-880; אלפסי, עמ 160; החסידות מדור לדור, א, עמ 345; טורקה ע"נ סטרי, עמ 90;

רוקח, ישראל, בן משולם.
בין שתי מלחמות העולם היה חבר בבית הדין בבוריסלב, Borysław, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 883;

רוקח, ישראל דוד, בן ישעיהו שלום (ע"ע).
נולד בתר"מ,1880. מתרס"ה,1905, היה ראב"ד בקוטוב, Kotuv, שבגליציה המזרחית. בין שתי מלחמות העולם היה ראב"ד ואדמו"ר בווניוויטש, Waniowice, שבאותו האזור. נספה בשואה.
מקורות: וונדר,ד, עמ 884-883; החסידות מדור לדור, א, עמ 347; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ תקצ;

רוקח, ישראל (נחום), בן יהודה זונדל.
בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרבה של רבקה, Rabka, שבאזור קרקוב. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המערבית ושלזיה, עמ 337; וונדר, ד, עמ 883;

רוקח, משה, בן אפרים זלמן.
נולד בתרמ"ב,1882. מתרע"ג ,1913 (כך לפי אלפסי. לפי וונדר מתרע"ב), היה אדמו"ר בפשמישל, Przemyśl, שבגליציה. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ד, עמ 889; אלפסי, עמ 160; החסידות מדור לדור, א, עמ 345;

רוקח, משה, בן צבי הירש.
פומראן
, Pomorzany-לבוב. נספה בשואה.
מקורות: החסידות מדור לדור, א, עמ 347;

רוקח, משולם זלמן, בן משה.
נולד בתר"ל ,1870. מתרנ"ו,1896, היה רב בטופורוב, Toporów, שבגליציה המזרחית. נספה בתש"ד ביער הסמוך.
מקורות: אלפסי, עמ 162.

רוקח, נחום אהרן, בן אריה לייב.
בין שתי מלחמת העולם היה אדמו"ר בלבוב. כשנכנסו הגרמנים
לעיר הם התעללו בו. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ד, עמ 894; החסידות מדור לדור, א, עמ 347;

רוקח, נפתלי,
היה רב במגירוב, Magierów, שבגליציה המזרחית. נספה בלבוב בתש"ב.
מקורות: וונדר, ד, עמ 894;

רוקח, נפתלי, בן אפרים זלמן.
היה אדמו"ר (לפי פנקס הקהילות דיין) בהרוביישוב, Hrubieszów, שבגליציה המזרחית. נספה בכסלו ת"ש, דצמבר 1939.
מקורות: אלפסי, עמ 163 ; החסידות מדור לדור, א, עמ 345; פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 151;