קונדא, אהרן - קורנגוט, יוסף

ku
קונדא (קונדה), Kunda,אהרן, בן זלמן.
נולד בתרל"ה,1875. אחרי שאביו נפטר ירש את מקומו כרבה של אולבסק, Olevsk, והסביבה שבאוקראינה. כשהאזור הזה נכבש בידי הסובייטים אחרי מלחמת העולם הראשונה עבר בחשאי לסארני, Sarny, שבווהלין, ושם נתמנה כרבם של חסידי סטולין. נספה עם בני קהילתו באלול תש"ב,1942.
מקורות: ספר יזכור לקהילת סארני, עמ 233;

קוסובסקי,Kosowski,יוסף.
היה רבם של ה"מתנגדים" ביאנוב,Janów Poleski , שעל יד ביאליסטוק. נפטר בת"ש,1940, בימי השלטון הסובייטי.
מקורות: פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 255;

קופלוביץ,Koplowitz,יעקב.
נולד בתרכ"ד,1864, באזור וילנה. גר ברוסיה הלבנה. בתר"ץ,1930, נאסר בידי הסובייטים עם עוד מרבני מינסק. כעבור זמן מה שוחרר. שוב נאסר, ובאפריל 1941 נדון לחמש שנות גירוש בעוון הסתה אנטי-סובייטית, ונספה.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

קופלוביץ, מנחם.
נולד בתרמ"ט,1889. היה רבה האחרון של סקופישוק Skapiškis,, שבליטא. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 440; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

קופלר, Kopler,שלום, בן מנשה.
נולד בתרס"ט,1909. היה ר"מ בישיבת בובוב בגורליץ, Gorlice, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 423;

קופמן,Kofman,משה.
למד בבית המדרש בקאליש, Kalisz, שבאזור לודז'. לימד בכיתות הגבוהות בבית המדרש בד'ווארט, Warta,Dvart, שבאותו האזור. נספה עם בנו בראש השנה תש"ג,1942.
מקורות: מוניץ, גווילי החורבן, עמ 44;

קופראנסקי (קופריאנסקי), Kuprianski, Koprianski ,קלמן.
למד בישיבות באנטופול, Antopol, ובקוברין, Kobrin, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: אנטופול, עמ 124;

קוקוסיצקי (קאקאסיצקי), Kokosicki,שמריהו.
נולד בתרס"ג,1909. למד בישיבת פוניבז'. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים, א, עמ רצד;

קורן, Korn,יהודה צבי.
היה דיין ומו"ץ ברוזניאטוב, Rożniatów, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 427;

קורן, מרדכי, בן צבי דב.
למד בישיבת חכמי לובלין, והיה ר"מ בקרקוב. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 427;

קורנגוט, Korngut,יוסף חנינא סגל, בן יצחק זאב.
נולד בתרע"ט,1919. היה ר"מ בישיבת "עץ חיים" של חסידי בובוב במישלניצה, Myślenice, שבגליציה המערבית. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 428;