פנטלניקוב, אברהם - פרוינד, לוי

pe
פנטלניקוב,Pentalinkow, Pentelinkow ,אברהם לייב.
בתרפ"א,1921, נתמנה לרבה של דרוונו, Derewno, שברוסיה הלבנה. נספה בשואה עם אשתו ושתי בנותיו, וכל בני קהילתו.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ' 266; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

פענער, Fener ,משה.
כיהן כרב באוזיראן ,Ozerrryany, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: אוזיראן והסביבה, עמ 367 ברשימת הנספים;

פערל (פרל), Perl,נתן יעקב.
מנכדיו של ר' יצחק ה"סבא קדישא" מראדושיץ, Radoszyce, שבאזור לובלין. היה אדמו"ר בראדושיץ ובקינצק, Konski, שבאזור לודז'. נפטר בסוף תש"א,1941.
מקורות: אלפסי, עמ 156 ; החסידות מדור לדור, א, עמ 327;

פערמוט (פרמוט),Permut,זלמן.
היה חתנו של הרב שמואל הלוי פיינזילבר (ע"ע), למד בישיבת סלובודקה, ואחר כך היה מנהל הכולל של ישיבת קובנה. נספה בקיידאן, Kedainiai, שבליטא באוגוסט 1941.
מקורות: פנקס פרוז'אני והסביבה-עדות וזכרון לקהילות שהושמדו בשואה, עמ 439-438; פנקס פרוזשענע, בערעזע, מאלטש, שערשעוו, סעלץ, עמ 357; אלה אזכרה, ב, עמ 235; אלה אזכרה, ו, עמ 184 ; פון לעצטן חורבן, 9, עמ 40; קרטוז ברזה, עמ 150;

פפר,Fefer ,צבי הירש.
נולד בתרס"ה,1905. מתרפ"ט,1929, עד תרצ"ג,1933, למד בבית המדרש לרבנים בברסלאו. מתרצ"ב,1932, לימד בגימנסיה היהודית בקרקוב. נספה בשואה.
מקורות: קיש, עמ 429-430;
פצ'ינר, מאיר.
היה רבה של אורלובה- אורלה,Orla ‏ , שבאזור ביאליסטוק. כשנכנסו הרוסים לעיר, בראשית מלחמת העולם השניה, עזב אותה הרב אלחנן סורוצקין, שהיה רבה של העיר (שרד מן השואה ועלה ארצה).אז הוצע לרב פצ'ינר למלא את מקומו. היהודים ראו בכך מינוי זמני, עד שהרב סורוצקין יחזור אליהם. הרב פצ'ינר נספה בשואה.
מקורות: ספר זלודוק ואורלובה, עמ' 79;

פַק, Pak,חנוך העניך.
נולד בתר"ם,1880, בריישא, Rzeszów, שבגליציה המערבית. נסמך להוראה בידי ר' יצחק שמלקיס, שהיה אב"ד בלבוב. בימי מלחמת העולם הראשונה בא לקושיצה Košice, Kaschau, (אז אוסטרו הונגריה, היום סלובקיה), ושם כיהן כדיין ומו"ץ. נספה באושוויץ בסיון תש"ד,1944.
מקורות: וונדר, ד, עמ 131-130; חכמי הונגריה, עמ 475;

פראשקר, Froshker,Frashker,פרץ.
היה משגיח בתלמוד תורה בפיוטרקוב, Piotrków Trybunalski, שבאזור לודז'. בראש השנה ת"ש,1939, נחטף מבית הכנסת (לפי גרסה אחרת ממניין פרטי), עם עוד עשרים ותשעה יהודים. הם גורשו לברסלאו, ושם עונו. נפטר ממכות שספג בדרך חזרה משם.
מקורות: פיוטרקוב-טריבונלסקי והסביבה, עמ 243, 330-329, 710, 780; הוברבנד, עמ 70, 257;

פראשקר, שלמה, בן חיים אשר.
למד תורה באפטא, Opatów, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: אפט, אופאטוב, עמ 218, 225;

פרבר, Farber ,אריה לייב.
כיהן כרב בקוריצ'ין,Koricin ,שבאזור ביאליסטוק. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, וילנה, ביאליסטוק, נובוגרודק, עמ 549;

פרבר, ישראל.
היה רבה האחרון של פיקלן,Pikeliani , שבליטא. נספה באב תש"א, אוגוסט 1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 483;

פרדמן (פערדמאן), Ferdman,צבי.
נולד בתרס"ו,1906, בפינסק,Pinsk, שברוסיה הלבנה. היה מראשי הישיבה הקטנה "אור תורה" בקלם, Kelm, Kelmė, שבליטא. נספה באב תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רצט;

פרוינד, Freund,Froind ,לוי.
נולד בתרל"ח,1878. קיבל חינוך חרדי, והיה תלמידו של ר' גדליה שמלקיש מפשמישל. סיים את הגימנסיה הממשלתית בסנוק, למד בבית המדרש לרבנים בווינה, וגם פילוסופיה באוניברסיטה. כשסיים את לימודיו עבר ללבוב, ושם לימד לימודים עבריים בבתי הספר הממשלתיים שבהם היה אחוז ניכר של תלמידים יהודים, וגם בפדגוגיון העברי. בתרפ"ח, 1928, התמנה לרב של בית הכנסת של הנאורים בלבוב, במקביל לרב ד"ר יחזקאל לוין (ע"ע). היה רפורמי מתון. נפטר בת"ש,1940. לפי טרונק, יודנראט, ב-1940.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 21, 28, 30; אנציקלופדיה של גלויות, לבוב, עמ 448-446; בבוא האימה, עמ 191, הע' 25; טרונק, יודנראט, עמ 183;ספר הזכרון לתלמידי בית המדרש לרבנים בווינה, עמ 79;