ליין, יהושע - לייקין, מאיר

le
ליין, Lein, יהושע, בן חיים.
היה "משפיע" בישיבת "תוומכי תמימים" בדוקשיצה, Dokszyce, שבווהלין, ורב ברודניה, Rudnia, שבאזור וילנה. בתרצ"ח, 1938, נאסר, ואחר כך שוחרר. נספה ברודניה בחשון תש"ב, 1941.
מקורות: ליובאוויטש וחייליה, עמ' 332;

ליינמן,Leinman ,אברהם יוסף.
מתרפ"ח,1928, כיהן כרב בצ'מילוב, Ćmielów, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 421;

ליינמן, ישראל דוד.
היה רבה האחרון של סוכדניוב, Suchedniów, שבאזור לובלין. כשפרצה מלחמת העולם השניה ניסה לברוח אל שטחי פולין שנכבשו בידי הרוסים, אך בדרך תפסו אותו הגרמנים ורצחו אותו.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 325;

ליינר, Leiner,אברהם יהושע השל.
היה אדמו"ר בחלם,Chełm, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 223; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ ת;

ליינר, גדליהו, בן אברהם יהושע השל.
בתרפ"ב,1922, נתמנה לאדמו"ר בחלם Chełm, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 199;

ליינר, יעקב, האדמו"ר מרדזין-סוסנוביץ.
קרא לחסידיו להצטרף אל הפרטיזנים. בסוף 1939 הוברח מרדזין,Radzyń, שבאזור לובלין, לוולודאבה, Włodawa, שבאותו האזור, ושם נספה בחג השבועות תש"ב,1942.
מקורות: ספר סוסנוביץ והסביבה בזגלמביה,ב,עמ 282; וולודאבה והסביבה, סוביבור. יזכור בוך צו פאראייביקען דעם אנדעק פון די חרוב געווארענע יידישע קהילות וולדאווקע, דובעטשנע, טאמאשאווקע,וויטיטשנע, עמ 572, 668, 687, 689, 696-693. (נראה שהמידע שנמסר בספר סוסנוביץ אינו מהימן, קרוב לודאי שהכוונה לאדמו"ר שמואל שלמה ליינר (ע"ע). ספר רדזין, עמ 346 ברשימת הנספים;

ליינר, שמואל שלמה, בן מרדכי יוסף אליעזר.
נולד בתרס"ט,1909. ישב בוורשה, וכשנתמנה בתרפ"ט,1929, לאדמו"ר מרדזין,Radzyń, שבאזור לובלין, חזר לעירו, ושם הקים את ישיבת "סוד ישרים". כשכבשו הגרמנים את פולין נמלט לוולודאבה, Włodawa, שבאותו האזור. לפי אלפסי ללובלין. הוא התנגד לשיתוף פעולה עם הגרמנים, וקרא ליהודים שלא להיכנס למשרדי היודנראט. קרא לחסידיו לברוח אל היערות ולהצטייד בנשק. נספה באייר תש"ב,1942. על מעשי הגבורה שלו כתב המשורר יצחק קצנלסון את השיר על הרבי מרדזין, "דָאס ליד וועגן ראדז'ינער".
מקורות: אדמו"רים,עמ 92-290; אלפסי, עמ 199; אלה אזכרה, ה, עמ 288-282; פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 544, 546; וולודאבה, עמ 56-57;

לייפר (ליפר)Leifer (Lifer) ,חיים, בן יצחק.
היה אדמו"ר עממי בסטניסלבוב, Stanisławów, Ivano Frankovsk, שבגליציה המזרחית. חילק את כל כספו לצדקה ולקופות ארץ ישראל. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ תקנז;

ליפר, חיים יוסף, בן שמואל.
כיהן כרב ברובנה, Rovno, שבווהלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 194;

לייקין,Leikin, מאיר.
מתרפ"ב,1922, כיהן כרב בקוסוב-פולסקי, Kosów Poleski, Kossovo, שבווהלין. נספה באב תש"ב,1942.
מקורות: פנקס הקהילות, ווהלין ופולסיה, עמ 311; רבני ברית המועצות, 1939-1991;