פינקלר, פנחס - פירר, יצחק

fi
פינקלר, פנחס יששכר, בן אליעזר.
מתרצ"ו,1936, כיהן כאדמו"ר בסוסנוביץ, ,Sosnowiec ובאדמו"רות שלו הנהיג משטר וסדר. נרצח כשניסה להגיע לקרקוב.
מקורות: אלפסי, עמ 156 ; החסידות מדור לדור, א, עמ 327;

פינקלר, פנחס יששכר, בן חיים מאיר.
נולד בתרמ"ג,1883. היה אדמו"ר בקיילצה Kielce,Keltz, ושם הקים תלמודי תורה ומוסדות חינוך אחרים. עסק גם במסחר. נטה לאגודת ישראל. כשפרצה מלחמת העולם השניה נמלט לזאלושיץ, Działoszyce, שבאזור קרקוב. ניסה לעבור לקרקוב, אך נתפס בידי הגרמנים ונרצח.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין.קיילצה, עמ 492; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות,ג, עמ תקנב-תקנג;

פינקלר, קלמן קלמיש, בן ישראל יוסף.
כיהן כרב ואדמו"ר בראדושיץ, Radoszyce, שבאזור לובלין. היתה לו השכלה רחבה, ודיבר עברית שוטפת. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, עמ 156; החסידות מדור לדור, א, עמ 327; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ג, עמ תרלט;

פינקלר-ויינגרטן, Finkler-Weingarten,יצחק, בן יששכר דב.
הוסיף את השם ויינגרטן לשמו, על שם אבי אמו שמואל הלוי ויינגרטן. כיהן כאדמו"ר מראדושיץ בשדליץ, Siedlce ,שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ שנה;

פינקלשטיין, Finkelstein,פנחס, בן אברהם.
נולד בתרמ"א,1881. הוסמך לרבנות בידי הרב ירחמיאל מינצברג מלוקוב, Łuków, שבאזור לובלין. בתרע"ב,1912, נתמנה לרבה של פאלניץ, Polaniec, שבאזור קרקוב. היתה לו ספריה גדולה של ספרים נדירים, והיא נשרפה בשואה. נספה בטרבלינקה באלול תש"ב,1942.
מקורות: ספר פאלניץ, עמ 424-425;

פינקלשֶרֶר,Finkelscherer,ישראל.
נולד בתרכ"ו,1866, בברודי, Brody, שבגליציה המזרחית. בתרמ"ז-תרמ"ט,1887-1889, למד בבית המדרש לרבנים בברסלאו, ושם הוסמך לרבנות. בתרנ"ח,1898, התמנה למורה ללימודי היהדות ולממלא מקומו של הרב במינכן. בתש"ג,1943, גורש לטרזיינשטאט, ושם נפטר באותה השנה.
מקורות: לוונטאל, עמ 49;

פיעניצע (פיאניצה?), יעקב פסח.
היה ראש ה"קיבוץ" של חסידי ברסלב באינוולודז', Inwłodz, שבאזור לודז'. נספה בשואה.
מקורות: יגולניק, שארית יצחק, עמ' ש"ב;

פיער, Fier,יהודה צבי, בן ישראל, האדמו"ר מלמברג (לבוב).
נולד בתר"ס,1900. מתרצ"ה,1935, עד השואה היה הרב של חוליוב, ,Choliowוראדיחוב, Radicow , והסביבה, גליציה המזרחית. נספה ביום הכיפורים תש"ג,1942.
מקורות: וונדר, ד, עמ 64;

פיסצקי, Pisecki,יהודה יודל.
נולד בתרמ"ג,1883. כיהן כרב באוץ, Auce, Oytz, שבלטביה. נספה ביולי 1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

פירר (פיהרר) ,Firer ,
Führer דוד, בן שמואל.
נולד בתרנ"ה,1895. הוסמך לרבנות בידי מאיר יחיאל הלוי הלשטוק מאוסטרובצה.בצעירותו היה דיין, מו"ץ, ואב"ד בלאנצוט,Łańcut , שבגליציה המערבית, ובתרצ"ז,1937, נתמנה לרבה של העיר. נספה בתש"ב.
מקורות: וונדר, ד, עמ 70; לאנצוט, חייה וחורבנה של קהילה יהודית, עמ 58, 67-66, 273-272; לוח זכרון לבניו ולחתניו של הרב שמואל פירר מקרוס בבית העדּות, ניר גלים;

פירר, יוסף משה, בן שמואל (ע"ע).
היה ראב"ד ברימנוב, Rymanów, שבגליציה. נספה בשואה.
מקורות: לוח זכרון לבניו ולחתניו של הרב שמואל פירר מקרוס בבית העדּות, ניר גלים;

פירר, יעקב ישראל, בן שמואל (ע"ע).
היה בז'אלושיץ,Dzialoszyce, שבאזור קרקוב. נספה בשואה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 71; לוח זכרון לבניו ולחתניו של הרב שמואל פירר מקרוס בבית העדּות, ניר גלים;

פירר, יצחק זאב, בן שמואל (ע"ע).
נולד בתר"ן,1890. בתרע"ח,1918, נתמנה כרבה של ישליסק, Jaśliska, שעל גבול פולין-סלובקיה, ואחר כך עבר למדזילברץ,Medzilaborce , שבסלובקיה. בתש"ב גורש לאזור לובלין עם ראשוני היהודים מן העיר, ושם נספה.
מקורות: וונדר, ד, עמ 72-71; אלה אזכרה, ו, עמ 277-276; לוח זכרון לבניו ולחתניו של הרב שמואל פירר מקרוס בבית העדּות, ניר גלים;